برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
1 111 تأثير آوای قرآن کريم برکاهش اضطراب در درد ناشی از زايمان مراجعان بيمارستاران‌های امام خمينی (ره) و ميرزا کوچک خان شهر ته Get XML Data View Profile 227 بار
2 112 رابطهء ويژگی‌های شخصيتی با عمل به باورهای دينی Get XML Data View Profile 237 بار
3 113 نگرش دينی و پايبندی مذهبی دانشجويان و تأثير آن در سلامت روان و پيشرفت تحصيلی آنان Get XML Data View Profile 238 بار
4 114 ادراک مفهوم خدا و بهزيستی روانشناختی Get XML Data View Profile 330 بار
5 115 تأثير روش‌های مقابله مذهبی و نگرش مذهبی بر ميزان درد ادراک شده بيماران مبتلا به دردهای مزمن Get XML Data View Profile 291 بار
6 116 رابطه سلامت روانی با تصوير ذهنی از خدا و کيفيت دلبستگی در دانشجويان Get XML Data View Profile 245 بار
7 117 رابطه بين تقيد مذهبی خانواده، درجه مذهبی بودن فرد و سرسختی روانشناختی در دانشجويان دانشگاه اصفهان Get XML Data View Profile 272 بار
8 118 تلفيق شناخت‏درمانی و آموزه‌های مذهبی در بهبود عوارض ناشی از جدايی روان شناختی Get XML Data View Profile 268 بار
9 119 خوش‏بينی و عمل به باورهای مذهبی در دانشجويان دانشگاه شيراز Get XML Data View Profile 232 بار
10 120 ساخت و اعتباريابی پرسشنامه باورهای مذهبی در مورد تشريفات شستشو Get XML Data View Profile 240 بار
11 121 رابطه جهت‏گيري‏های مذهبی (اسلامی) با ابعاد هويت Get XML Data View Profile 239 بار
12 122 نقش اعتقادات مذهبی در تسکين و درمان تالمات روحی، روانی در افراد مقيم و دانشجويان بورسيه خارج از کشور Get XML Data View Profile 240 بار
13 123 رابطه هويت دينی و باورهای غيرمنطقی Get XML Data View Profile 250 بار
14 124 دعادرمانی و اثرات آن در درمان بيماری سندرم تونل کارپ Get XML Data View Profile 219 بار
15 125 ميزان توانبخشی مشاوره گروهی با رويکرد دينی در کسب هويت موفق و مستقل و افزايش سلامت روان نوجوان Get XML Data View Profile 240 بار
16 126 مقايسه سلامت روانی دانش‌آموزانی که در فعاليت‌های دينی و مذهبی مدرسه مشارکت دارند، با دانش‌آموزانی که مشارکت ندارند Get XML Data View Profile 251 بار
17 127 رابطه بين نگرش‌های مذهبی، اضطراب و خودپنداره در دانشجويان Get XML Data View Profile 248 بار
18 128 بررسی ارتباط بين اعتقادات مذهبی و وضعيت خلق در دانشجويان Get XML Data View Profile 220 بار
19 129 رابطه ابعاد سلامت روانی دانشجويان با انگاره ذهنی آنان از خدا Get XML Data View Profile 226 بار
20 130 ويژگی‌های فردی، ‌خانوادگی و مذهبی بيماران مبتلا به «اختال هويت جنسي» Get XML Data View Profile 226 بار
21 131 وضعيت اقامه نماز در جوانان شهر گناباد ورابطه آن با عزت نفس در سال 1385 Get XML Data View Profile 234 بار
22 132 رابطه سلامت روانی و نگرش مذهبی در دانشجويان دانشگاه شيراز Get XML Data View Profile 234 بار
23 133 رابطه جهت‏گيری دينی (درونسو و برونسو) و سخت‏رويی با سلامت روان دانشجويان Get XML Data View Profile 378 بار
24 134 تأثير نگرش دينی بر سلامت روانی واضطراب مرگ دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان ايذه در سال تحصيلي86-85 Get XML Data View Profile 301 بار
25 135 نقش جهت‌گيری دينی (درونی و بيرونی) و مقابله‌های مذهبی در استرس شغلی معلم‌های شهرستان اراک Get XML Data View Profile 229 بار
26 136 پيش‌بينی رضايت از زندگی براساس نگرش‌های دينی، سلامت روان و متغيرهای فردی مردم شهر اصفهان Get XML Data View Profile 251 بار
27 137 نقش مذهب در پيشگيری از گرايش نوجوانان نسبت به مصرف مواد Get XML Data View Profile 243 بار
28 138 بررسی شخصيت زنان مبتلا به سرطان به عنوان منبع استرسزا و تأثير مقابله‌های مذهبی بر آن Get XML Data View Profile 217 بار
29 139 اضطراب و تقيد مذهبی در دانشجويان خارجی دانشگاه بين‌المللی امام خمينی (ره) Get XML Data View Profile 217 بار
30 141 رابطه حساسيت مذهبی با نااميدی و صفات شخصيتی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربيت Get XML Data View Profile 217 بار
31 142 بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسی- جبری Get XML Data View Profile 233 بار
32 143 بررسی تأثير يوگا در درمان بيماران وسواسی جبری تحت درمان با دارو استاندارد Get XML Data View Profile 231 بار
33 144 بررسی رابطه بين نگرش مذهبی، پاسخ‌های مقابله و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد Get XML Data View Profile 284 بار
34 145 بررسی ميزان مذهبی و ميزان اضطراب دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال تحصيلی 80-79 ساری سال 1379 Get XML Data View Profile 226 بار
35 146 روش‌های مقابله‌ی مذهبی در بين دانشجويان و تأثير آن در سلامت روانی Get XML Data View Profile 310 بار
36 147 نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شيروان در مورد تأثير قرآن کريم بر مشکلات روحی آنان Get XML Data View Profile 214 بار
37 148 بررسی نقش ذکر و دعا بر ميزان اضطراب دانشجويان Get XML Data View Profile 232 بار
38 149 اعتياد و درمان آن در علم و دين Get XML Data View Profile 232 بار
39 150 بررسی رابطه افسردگی و رفتارهای مذهبی در دانشجويان شرکت‌کننده در نماز و مناسبت‌های مذهبی در دانشکده علوم پزشکی فسا پاييز Get XML Data View Profile 293 بار
40 151 بررسی ميزان آگاهی پرسنل تيم بهداشتی و درمانی و دانشجويان دانشکده علوم پزشکی جهرم از موازين شرعی مربوطه به حرفه پزشکی Get XML Data View Profile 194 بار
41 152 بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا و جهت‌گيری مذهبی در دانشجويان Get XML Data View Profile 224 بار
42 153 : بررسی ابعاد سلامت روان با نوع پوشش و عملکرد مذهبی دانشجويان دختر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران Get XML Data View Profile 233 بار
43 154 بررسی رابطه بين سندرم پيش از قاعدگی با نگرش مذهبی نسبت به قاعدگی در دانشجويان پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران Get XML Data View Profile 222 بار
44 155 مفهوم خدا در ميان بزرگسالان مبتلا به ناتوانايی‌های هوشی: اثر بهره هوشی، و آمزش مذهبی در برنامه‌های رسمی آموزش ويژه Get XML Data View Profile 232 بار
45 156 بررسی نقش دين و فرآيندهای تأثيرگذار بر سلامت Get XML Data View Profile 228 بار
46 157 اعتياد و درمان آن در علم و دين Get XML Data View Profile 208 بار
47 158 بررسی رابطه گرايش به مهدويت با سلامت روانی در بين دانشجويان دانشگاه‌های استان اصفهان Get XML Data View Profile 255 بار
48 159 بررسی رابطه افسردگی دانشجويان و اعتقادات مذهبی Get XML Data View Profile 198 بار
49 160 : تعيين اعتبار، پايايی و هنجار يابی مقدماتی پرسشنامه PIOS و بررسی ميزان وسواس مذهبی دانشجويان دانشگاه تبريز Get XML Data View Profile 396 بار
50 161 بررسی رابطه جهت‌گيری مذهبی با سلامت روان Get XML Data View Profile 299 بار
صفحه 3 از 5     
برگشت به بخش جستجو در مقالات ارایه شده

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.042 seconds with 993 queries by yektaweb 3568