برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
1 212 بررسی تأثير نگرش مذهبی بر سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان دبيرستانی Get XML Data View Profile 359 بار
2 213 بررسی رابطه نگرش دينی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری Get XML Data View Profile 290 بار
3 214 ارزيابی سازه‌های آزمون اندازه گيری تدين اسلامی Get XML Data View Profile 316 بار
4 215 تعيين ضوابط، ملاک ها، اعتبار و پايايی پرسشنامه وسواس مذهبی Get XML Data View Profile 523 بار
5 216 بررسی هويت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان Get XML Data View Profile 361 بار
6 217 بررسی اعتبار يابی سه مقياس تعهد دينی، ايمان دين و بلوغ دينی Get XML Data View Profile 322 بار
7 218 بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با سبک‌های مقابله مذهبی Get XML Data View Profile 284 بار
8 219 فرم تجديد نظر شده مقياس عمل به باورهای دينی (معبد 2) Get XML Data View Profile 681 بار
9 220 ساخت و هنجاريابی مقياس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان Get XML Data View Profile 280 بار
10 221 بررسی تأثير نگرش مذهبی بر رفتار مذهبی دانش آموزان راهنمايی و متوسطه شهر تهران Get XML Data View Profile 284 بار
11 222 بررسی اعتقادات مذهبی و ميزان اميدواری Get XML Data View Profile 400 بار
12 223 بررسی رابطه بين نگرش دينی، سبک‌های مقابله‌ای و شادکامی Get XML Data View Profile 263 بار
13 224 ساخت مقدماتی آزمون سنجش رفتار مذهبی Get XML Data View Profile 224 بار
14 225 نقش گرايش‌های مذهبی در اتخاذ شيوه‌های مقابله با استرس در سالمندان تهرانی Get XML Data View Profile 241 بار
15 226 بررسی رابطه بين بکارگيری مقابله‌های مذهبی و سلامت روانی Get XML Data View Profile 246 بار
16 227 مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران Get XML Data View Profile 256 بار
17 228 بررسی نظرات دانشجويان در مورد تأثير انجام فرائض دين و سلامت بهداشت روان Get XML Data View Profile 309 بار
18 229 بررسی ارتباط جهت‌گيری دينی درونی و برونی با سلامت روان پيراون سه دين زرتشت، مسيح و اسلام Get XML Data View Profile 238 بار
19 230 بررسی رابطه اعتقادات مذهبی و برخی از رفتارهای بيماران وسواسی Get XML Data View Profile 244 بار
20 231 نقش اعتقاد به مذهب در مقابله با حوادث و داغديدگی Get XML Data View Profile 231 بار
21 232 همبستگی بين آرامش روانی و ارزش‌های مذهبی Get XML Data View Profile 312 بار
22 233 رابطه نحوه بپاداری نماز با اختلال افسردگی اساسی Get XML Data View Profile 301 بار
23 234 بررسی مقدماتی اثر فشار اجتماعی بر گزارش افراد از نگرش مذهبی Get XML Data View Profile 311 بار
24 235 تعريف و تحمل استرس در بين جمعيت‌های مذهبی Get XML Data View Profile 246 بار
25 236 تأثير تلاوت قرآن کريم بر کاهش اضطراب و افسردگی Get XML Data View Profile 319 بار
26 237 بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانش‌آ«وزان سال‌های آخر دبيرستان‌های اسلام شهر Get XML Data View Profile 318 بار
27 238 بررسی جهت‌گيری مذهبی (درونی – برونی) با سلامت روان Get XML Data View Profile 247 بار
28 239 مقايسه راهبردهای مقابله‌ای افراد مذهبی با ساير افراد در شهر اروميه Get XML Data View Profile 250 بار
29 240 بررسی تأثير مداومت بر تلاوت قرآن در مقابله با استرس بين دانشجويان دختر شهرستان «قم» Get XML Data View Profile 241 بار
30 241 رابطه عملکرد خانواده با گرايش های مذهبی نوجوان Get XML Data View Profile 326 بار
31 242 تاثير گروه درمانی شناختی- مذهبی و گروه درمانی در کاهش افسردگی، اضطراب و ميزان عود معتادين خود معرف Get XML Data View Profile 358 بار
32 243 تاثير ايمان در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile 278 بار
33 244 گرايش به دين و جلوگيری از روان‌پريشی در ميان سياهان Get XML Data View Profile 253 بار
34 245 نقش دين در بهداشت روانی اطفال و نوجوانان Get XML Data View Profile 230 بار
35 246 بررسی دين از نظر روانشناسی Get XML Data View Profile 271 بار
36 247 مروری بر پژوهشهای روان شناختی در حوزه دين اسلام طی سالهای 77-1370 Get XML Data View Profile 238 بار
37 248 روش شناسی تحقيقات کيفی راه گشای پژوهشهای حوزه دين روان و اخلاق Get XML Data View Profile 251 بار
38 249 نگاهی به روانشناختی به نقش جامعه در قبال تضعيف دين در ميان جوانان Get XML Data View Profile 258 بار
39 250 نقدی بر روشهای تربيت دينی، دين يابی يا دين دهی Get XML Data View Profile 252 بار
40 251 جايگاه عرفان و شناخت به عنوان عامل موثری بر استرس Get XML Data View Profile 243 بار
41 252 مذهب و بهداشت روانی Get XML Data View Profile 261 بار
42 253 نقش مذهب در رضامندی زناشوئی و زندگی خانوادگی Get XML Data View Profile 275 بار
43 254 بررسی نقش مذهب در تجربه و رتبه بندی استرسهای زندگی، افسردگی و اضطراب Get XML Data View Profile 261 بار
44 255 نقش مذهب و رويارويی مذهبی در بهداشت روانی Get XML Data View Profile 274 بار
45 256 روانشناسی و مذهب و آسيب‌شناسی مذهبی Get XML Data View Profile 250 بار
46 257 نقش مذهب وباورهای دينی درپيشگيری ازاعتياد Get XML Data View Profile 259 بار
47 258 نقش مذهب و اعتقادات مذهبی در پيشگيری از اعتياد Get XML Data View Profile 279 بار
48 259 بررسی جاذبه‌ها و دافعه‌ها در اقامه نماز جماعت دبيرستان‌های پسران شهر تهران در سال تحصيلی 77-76 Get XML Data View Profile 236 بار
49 260 بررسی نقش عوامل خانوادگی در شکل‌گيری رفتارهای مذهبی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان مازندران Get XML Data View Profile 232 بار
50 261 مطالعه رابطه نماز و اضطراب در دانش‌آموزان دبيرستانی شهر تهران سال تحصيلی 76-1375 نويسند‌گان: محمد امين جليل وند Get XML Data View Profile 244 بار
صفحه 4 از 5     
برگشت به بخش جستجو در مقالات ارایه شده

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 120 queries by YEKTAWEB 3816