برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
ردیف کد عنوان فارسی XML مشاهده
1 61 رابطه بين سلامت روان و مذهبی بودن والدين و فرزندان نوجوان آنان Get XML Data View Profile 328 بار
2 62 شواهد پژوهشی در رابطه بين وابستگی مذهبی و افسردگی Get XML Data View Profile 255 بار
3 63 تعيين تأثير آموزش فرهنگ عرفانی Get XML Data View Profile 214 بار
4 64 بررسی رابطه دعا و اضطراب Get XML Data View Profile 208 بار
5 65 اعتقادات دينی و نقش کاهش اضطراب Get XML Data View Profile 278 بار
6 66 رابطه بين اضطراب مرگ و قدرت نظام اعتقادی در گروهی از دانشجويان دانشکده علوم تربيتی دانشگاه شيراز Get XML Data View Profile 259 بار
7 67 نقش اسلام در ارضاء نيازهای روانی سالمندان Get XML Data View Profile 340 بار
8 68 مقايسه فراوانی اقدام به خودکشی در ماه‌های محرم، صفر و رمضان با بقيه ماه‌ها Get XML Data View Profile 233 بار
9 69 رابطه نگرش مذهبی و به کارگيری رفتارهای مقابله‌ای مذهبی با سلامت روانی در خانواده بيماران بستری در بخش‌های فوريتی بيمارست Get XML Data View Profile 214 بار
10 70 : بررسی تأثير دعا بر کاهش اضطراب قبل از امتحان بر دانشجويان دانشگاه پرستاری و مامايی خرم آباد سال 1379 Get XML Data View Profile 273 بار
11 71 بررسی فراوانی حضور در اجتماعات مذهبی در بيماران خودسوز بيمارستان امام خمينی اروميه سال (1379-1378) Get XML Data View Profile 218 بار
12 72 بررسی نقش نماز در ميزان شيوع اضطراب دختران دانش آموز مقطع دبيرستان شهرستان قم، سال تحصيلي79-78 Get XML Data View Profile 310 بار
13 73 بررسی باورها در افراد افسرده و مقايسه با افراد بهنجار اروميه Get XML Data View Profile 283 بار
14 74 بررسی شيوه‌های مقابله (از جمله مقابله مذهبی) با عوامل استرس‌زا در نخست حامله‌های مراجعه کننده به بيمارستان‌های آموزشی وا Get XML Data View Profile 244 بار
15 75 تأثير آوای قرآن بر کاهش اضطراب پيش از آزمون دانشجويان Get XML Data View Profile 252 بار
16 76 رتبه‌بندی رويدادهای استرس‌زای زندگی در بين گروه‌های مختلف دينی Get XML Data View Profile 226 بار
17 77 بررسی رابطه پرخاشگری همسران با جهت‌گيری مذهبی آنان در منطقه 2 و 4 قم Get XML Data View Profile 257 بار
18 78 اثر بخشی آموزه‌های دينی برگرفته از داستان حضرت يوسف (ع) به شيوه بحث گروهی بر تغيير نگرش روابط دختر و پسر دانشجويان دخت Get XML Data View Profile 229 بار
19 79 نقش درمان شناختی- رفتاری با رويکرد دينی در بهبود طرحواره جنسی زنان مسلمان و تأثير آن بر سلامت خانواده Get XML Data View Profile 495 بار
20 80 بررسی نقش مذهب در کنترل علائم اختلال خلقی دوقطبی (شيدايی و افسردگی) تأثيرگذار بر حفظ و دوام خانواده Get XML Data View Profile 276 بار
21 81 ارتباط بين تنوع طلبی حنسی و عمل به باورهای دينی Get XML Data View Profile 226 بار
22 82 نقش روانی- اجتماعی حجاب در سلامت رفتاری زنان و دختران Get XML Data View Profile 248 بار
23 83 تقويت باورهای مذهبی و شناخت رفتاری در درمان نوجوانان مبتلا به عمل خودارضايی Get XML Data View Profile 217 بار
24 84 بررسی رابطه بين سبک‌های دلبستگی، نگرش مذهبی و عملکرد خانواده با رضايت زناشويی Get XML Data View Profile 364 بار
25 85 بررسی رابطه جهت‌گيری مذهبی و عمل به باورهای دينی با سازگاری زناشويی طلاب و دانشجويان يزدی Get XML Data View Profile 214 بار
26 86 بررسی رابطه‌ی بين شخصيت سالم (رشديافته) از ديدگاه امام علی (ع) و رضايت زناشويی زوجين در استان قم Get XML Data View Profile 298 بار
27 87 : بررسی رابطه بين ميزان رضايت‌مندی زناشويی و نگرش مذهبی زنان Get XML Data View Profile 213 بار
28 88 بررسی رابطه بين جهت‌گيری مذهبی و هوش هيجانی با رضايت از روابط جنسی Get XML Data View Profile 233 بار
29 89 بررسی نقش جنسيت، وضعيت تأهل و روابط خانوادگی در بروز شاخص‌های معروف و منکر (انحرافات جنسی) Get XML Data View Profile 220 بار
30 90 تربيت جنسی نوجوانان از ديد گاه والدين، معلمان و روحانيون Get XML Data View Profile 216 بار
31 91 رابطه‌ی معنای زندگی و رفتارهای پر خطر جنسی Get XML Data View Profile 430 بار
32 92 دلبستگی معنوی و رابطه جنسی Get XML Data View Profile 321 بار
33 93 معيارهای هويت‌يابی مطلوب در متون اسلامی Get XML Data View Profile 209 بار
34 94 بررسی مقدماتی مقياس‌های هويت مذهبی و نفی هويت مذهبی در دانش آموزان دبيرستانی شهر تهران Get XML Data View Profile 217 بار
35 95 بررسی رابطه وضعيت‌های هويت با جهت‌گيری مذهبی نوجوانان و جوانان استان قم Get XML Data View Profile 276 بار
36 96 تدوين و هنجاريابی پرسشنامه هويت دينی جوانان Get XML Data View Profile 227 بار
37 97 بررسی هويت مذهبی و رابطه آن با راهبرد مقابله معنوی در نوجوانان شهر اصفهان Get XML Data View Profile 211 بار
38 98 ارتباط نماز با ابعاد هشتگانه سلامت در سالمندان Get XML Data View Profile 218 بار
39 99 تأثير ارتقاء هوشبهر هيجانی از طريق گسترش هستی‌شناسی اسلامی بر ميزان سلامت روانی Get XML Data View Profile 208 بار
40 100 تأثير باورهای مذهبی بر رفتار نوع دوستانه و سازگاری تحصيلی در دانش‌آموزان سال آخر دوره متوسطه Get XML Data View Profile 570 بار
41 101 ارتباط بين الگوهای مقابله دينی و سلامت روانی و اختلال‌های روانشناختی Get XML Data View Profile 531 بار
42 102 آماده‌سازی و تهيه پرسشنامه مقابله مذهبی در بيماران بستری Get XML Data View Profile 214 بار
43 103 رابطه ميزان دينداری و به کارگيری مقابله مذهبی با ميزان اضطراب و افسردگی قبل و بعد از عمل جراحی در بيماران بستری Get XML Data View Profile 253 بار
44 104 رابطه تعالی معنوی و تاب‌آوری Get XML Data View Profile 285 بار
45 105 گزارش مقدماتی تهيه و آماده‌سازی پرسشنامه دينداری دانشجويان Get XML Data View Profile 271 بار
46 106 باورهای ناکارآمد مذهبی در مورد مناسک شستشو – نظافت در بيماران وسواسی - جبری Get XML Data View Profile 303 بار
47 107 تفاوت نگرش مذهبی دانشجويان دختر و پسر و ارتباط آن با سلامت روانی Get XML Data View Profile 233 بار
48 108 رابطه جهت‌گيری دينی درونی و بيرونی با سلامت روان مردان و زنان 25 تا 55 ساله زرتشتی، مسيحی و مسلمان در شهر تهران Get XML Data View Profile 215 بار
49 109 رابطه نگرش مذهبی و سبک‌های دلبستگی با احساس تنهايی دانشجويان Get XML Data View Profile 283 بار
50 110 تأثير خودگسستگی دينی بر بروز اختلالات عاطفی Get XML Data View Profile 343 بار
صفحه 2 از 5     
برگشت به بخش جستجو در مقالات ارایه شده

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.041 seconds with 989 queries by yektaweb 3503