برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ارتباط باورهای اسلامی و بهداشت روانی دانشجويان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله زهره حبيبي(دانشگاه بوعلي سيناي همدان)
عنوان سمینار سمينار مشاوره و رواندرماني: رويكرد اسلامي
مکان برگزاری سمینار دانشگاه علوم پزشكي ايران - انستيتو روانپزشكي تهران دفتر مطالعات اسلامي
زمان برگزاری سمینار 17-15 آگوست 1997 برابر با26-24 مرداد 1376
سازمان برگزار کننده سمینار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين مطالعه اثرات باورهای اسلامی را در بهداشت روانی در بين دانشجويان مذهبی در مقابل دانشجويان غيرمذهبی مقايسه می‌نمايد. 420 دانشجو که به مرکز مشاوره دانشگاه بين سالهای 1993-1995 مراجعه نموده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمودنيها بر مبنای داشتن و نداشتن معيارهای تحقيق طبقه‌بندی شدند. عواملی نظير سن، عدم وجود بيماری تهديدکننده زندگی، عدم وجود مشاوره اخير و بيماری روانی شديد در اين طرح تحقيق در نظر گرفته شدند. دو مقياس برای ارزيابی اعمال و عقايد اسلامی، انطباق روانی اجتماعی، تمايل به خودکشی و نگرانی بکار برده شد. آزمودنيها طی 8-6 جلسه 45 دقيقه‌ای به مدت دو ماه تحت درمان قرار گرفتند. نتايج نشان داد که وجود ميزان بالای باورها و اعمال اسلامی بطور متناقضی با تمايل بالا به خودکشی، نگرانی و افسردگی همراه بود اما با عدم انطباق روانی اجتماعی بالا نظير تعارضات بين فردی يا مشکلات خانوادگی و زناشويی همراه نبود. نتايج همچنين نشان داد که باورهای مذهبی قوی بطور معناداری بهبودی سريع‌تری را در مقايسه با گروهی که باورهای ضعيف داشتند نشان دادند. اين يافته‌ها اثرات باورهای اسلامی را در بهداشت روانی مسلمانان تأييد می‌نمايد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256