برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی دانش و نگرش دانشجويان در دعوت مردم به خوبی (امر به معروف) و منع از انجام عمل شيطانی (نهی از منکر)
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله سيد احمد واعظي
عنوان سمینار سمينار مشاوره و رواندرماني: رويكرد اسلامي
مکان برگزاری سمینار دانشگاه علوم پزشكي ايران - انستيتو روانپزشكي تهران دفتر مطالعات اسلامي
زمان برگزاری سمینار 17-15 آگوست 1997 برابر با26-24 مرداد 1376
سازمان برگزار کننده سمینار
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در اين مطالعه دانش و نگرش 207 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی (120 زن و 87 مرد) در مورد اصول و روش اجرای موضوعات مذکور به وسيله موسسات دولتی و رسانه‌های ارتباط جمعی مورد تحقيق و بررسی قرار گرفت. هدف از اين تحقيق ارزيابی نگرش و دانش دانشجويان و بررسی روشهای مفيد و موثر نشان داد اين فريضه برای عموم مردم بود. پرسشنامه‌ای برای ارزيابی نگرش و دانش دانشجويان تهيه شد. تحليل نتايج نشان داد که دانشجويان متأهل نگرش متفاوتی نسبت به دانشجويان مجرد نسبت به اين فريضه داشتند. اطلاعات بدست آمده نشان داد که دانش و نگرش دانشجويان همچنين در بين زنها و مردها متفاوت بود و همچنين بين گروههای سنی مختلف قابل مقايسه هستند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.037 seconds with 749 queries by yektaweb 3600