برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه سلامت روان و پای‌بندی به تقيدات دينی (نماز) در دانشجويان پزشکی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله محمدامین جلیل وند
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهید همت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پايبندی عملی، تقيدات، افسردگی، سلامت روان، اضطراب
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا می‌باشد و ماخلقت الجن والانس ليعبدون (ذاريات 56) يعنی انسان برای اين خلق شده تا به بندگی و عبوديت خدا بپردازد و سرانجام به قرب ربوبی نايل آيد. يعنی به آن مقام دست يابد که حضور خدا را به ديده دل درک کند. فقر وجودی خود را دريابد، دريابد که همه عالم وجود نيازمند به اويند و اين که براساس آيه شريفه که می‌فرمايد: الا بذکرا...ه تطمئن القلوب همانا با يادخدا دل‌ها آرام می‌گيرد و از طرفی بزرگترين ذکر نيز نماز است، به بررسی رابطه نماز و سلامت روان در دانشجويان می‌پردازيم. بررسی همه گير شناسی سلامت روان و پای‌بندی عملی به تقيدات دينی (نمازخواندن) در دانشجويان در اين تحقيق 948 دانشجوی پزشکی (447 نفرپسر) و (482 نفر دختر) به وسيله پرسشنامه سلامت گلبرگ و هيلر (GHQ) جهت سنجش ملاک‌های سلامت شامل، علائم جسمانی، اضطراب، و اختلال خواب، اختلال در کنش اجتماعی و افسردگی اساسی، و پرسشنامه 28 سؤالی سنجش ميزان پای‌بندی عملی به تقيدات مذهبی (نماز) مورد بررسی قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده‌ها به وسيله رايانه با نرم افزار PCV-9-SPSS انجام شده است. نتايج حاصل از بررسی اطلاعات آزمودنی‌ها: 1- ضريب همبستگی (اسپيرمن) بين عوامل سلامت روان و نماز به ترتيب عبارت از علائم جسمانی و نمازخواني17% اضطراب و اختلال خواب 16% اختلال در کنش اجتماعی و نمازخوانی 11% افسردگی اساسی و نماز23% و نمره کل GHQ با نماز20% در تمام موارد تفاوت معنادار در سطح اطمينان 99% می‌باشد. 2- براساس آزمون t استودنت، بين پای‌بندی به نماز و جنسيت تفاوت معناداری مشاهده نشده است. که به نظر می‌رسد با توجه به آموزه‌های دين مبين اسلام مبنی بر عدم تفاوت بين زنان و مردان اين موضوع توجيه‌پذير است. 3- بين نمره حاصل از پرسشنامه نماز و سلامت روان در گروه شاهد (31نفر) تماماً مقيد به نماز و (869 نفر) ديگر آزمودنی‌ها در عامل‌های سلامت روان شامل C، D و عامل کلی (GHQ) پس از آزمون تکميلی لوينز تفاوت معنادار مشاهده شد. 4- درصد فراوانی بعد از سطح‌بندی نمرات نماز به پنج طبقه (بی‌نماز 17-0، ضعيف30-18، متوسط 43-31، خوب 56-44 و قوی 69-57) بدين شرح است: بی‌نمازی 3/4% درصد، ضعيف 5/9% درصد، متوسط 5/31% درصد و قوی 9/9%- يعنی در مجموع حدود 86% کل جمعيت نماز می‌خوانند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256