برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی نقش زيارت در سلامت روانی افراد
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله بهروز دولت شاهی، دکتر طاهره زهروی، هاجر پهلوانی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت روانی، نگرش مذهبی، اضطراب، افسردگی، زيارت مذهبی، مسافرت سياحتی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش‌های زيادی به رابطه بين مذهب و سلامت روانی پرداخته‌اند و اخيراً نيز روان شناسی مذهب حمايت‌های تجربی زيادی را در اين زمينه فراهم نموده است و گزارش رسيده است که نگرش‌های مذهبی با سلامت روانی ارتباط مثبتی دارند (ويتروکريدن، 1988) برخی از تحقيقات نيز به نقش زيارت مذهبی در سلامت روان و کاهش اضطراب و افسردگی اشاره کرده اند (موريس، 1982) در اين راستا پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی نقش زيارت مذهبی در سلامت روانی افراد بپردازد. بدين منظور نمونه‌ای متشکل از 70 نفر از افرادی که عازم زيارت مذهبی بودند انتخاب و در دو مرحله قبل و بعد از بازگشت از زيارت با استفاده از آزمون (GHQ) پرسشنامه سلامت عمومی ‌مورد ارزيابی قرار گرفتند. به منظور کنترل متغير مداخله گر مسافرت، گروه ديگری که عازم مسافرت سياحتی بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب و از لحاظ متغيرهای جنس، سن و تحصيلات و مذهب با گروه آزمايشی همتا همگون گرديدند. نتايج با استفاده از آزمون t مورد تجزيه و تحليل آماری قرار گرفت اما نتايج تفصيلی در اصل مقاله ارائه خواهد شد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.038 seconds with 743 queries by yektaweb 3568