برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی آزمون و اعتباريابی مقياس سنجش نگرش‌های دينی جوانان
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله محمدعلی زکی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش‌های دينی، استنتاجی، مناسکی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله يکی از کاربردی ترين زمينه‌های پژوهشی در جامعه شناسی دين، مربوط به نگرش‌های دينی است. گام نخست در تحقيقات و مطالعات دينی، متوجه سنجش ميزان نگرش‌های دينی است چرا که نگرش‌های دينی در تمامی ‌شئون زندگی اثر دارد. دل مشغولی ديگر تحقيق حاضر، الگوهای اجتماعی نگرش‌های دينی است که توجه به عوامل اجتماعی همچون جنش، وضع تأهل و محل سکونت دارد. باتوجه به مدل نظری دانشگاه علامه طباطبايی در زمينه ابعاد سه گانه دين (اصول عقايد، احکام، اخلاق) و همچنين آلپورت در خصوص ابعاد سه گانه نگرش : (بعدشناختی، احساسی و رفتاری) و علاوه بر آن گلاک در زمينه ابعاد چهار گانه نگرش دينی (بعد تجربی، ايدئولوژيکی، مناسکی و استنتاجی)، تحقيق حاضر توجه خاص به آزمون و اعتباريابی مقياس سنجش نگرش‌های دينی، خصوصاً ميان جوانان (مورد، دانشجويان دانشکده علوم تربيتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان) داشته است با توجه به مدل‌های نظری، جهت سنجش نگرش‌های دينی توجه به دو بعد ايدئولوژيکی و استنتاجی و سه مؤلفه نگرش نسبت به نقش ايمان به خدا در زندگی، اهميت حجاب و اهميت امر به معروف و نهی از منکر خواهد شد مقياس خود ساخته مذکور، متکی بر تحقيق پيمايشی انجام گرديد. پژوهش با توجه به روش‌های آماری آزمونt، تحليل همبستگی، تحليل رگرسيون (regression)، چندگانه و تحليل عاملی سعی بر تحقيق اهداف پنج گانه دارد. مناسب است در آينده، محققان به زمينه‌های پژوهشی ديگر، در خصوص نگرش‌های دينی که در متن گزارش آمده است بپردازند. از آن جا که مقياس سنجش نگرش‌های دينی خود ساخته بوده است، داده‌ها معرف اعتبار بسيار بالای آن و همچنين دارای روايی سازه بالايی بوده است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256