برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی رابطه بين استفاده از دعا در زندگی روزمره و سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان فنی يک مجتمع صنعتی بزرگ در شهر تهران
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر رضا شجاعیان، افشین زمانی منفرد
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سلامت روانی، معنويت، عملکردشغلی، ارتقاء بهداشت
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله علی‌رغم تمام پيشرفت‌ها و تسهيلات، مشکلات بهداشت روانی به عنوان معضلی برای خانواده‌ها، سازمان‌ها و جوامع، رو به افزايش است و انسان امروز، مغموم و پريشان به قله‌های فتح شده خواسته هايش خيره شده و با آگاهی به اين يقين رسيده که بدون معنويت تنها می‌ماند و در گرداب فن‌آوری به فنا می‌رسد. تلاش‌های اخيرAPA برای استقرار يک روان شناسی مثبت که متمرکز بر عوامل مؤثر در سلامت روانی می‌باشد، منجر به توجه بيشتر متخصصان به معنويت و رفتارهای مذهبی شده است. نيلسن (2000) مطرح می‌کند که حداقل يک روان شناس برجسته (ميرز، 2000) اثرات مذهب را در ارتقاء بهداشت روانی گزارش داده است. مانسون (1998) با مرور جامعی از بررسی‌ها، دعا را يکی ازرفتارهای مذهبی مرتبط با سلامت و تندرستی گزارش می‌دهد. دعا در لغت به معنی صدا زدن و به ياری طلبيدن و گفتگو با حق تعالی در طلب حاجت و درخواست حل مشکلات از درگاه اوست. دعا ازيک نظر عملی مستقل، عبادتی به ذاته مطلوب و از گران بهاترين پرستش هاست که از آن به (مخ العباده: مغز پرستش) تعبير شده و از نظر ديگر وسيله برآمدن خواسته‌ها، سبب رسيدن به هدف‌ها و دارای آثار و فوائد و ثمرات فراوانی است (آيت ا... مشکينی، 1370). هر چند در مورد رابطه دعا و نيايش با عملکرد شغلی بررسی محدودی انجام گرفته است ولی با توجه به رابطه دعا با سلامت روانی که عاملی مهم در عملکرد شغلی می‌باشد و همچنين گزارش گريفين (1999) مبنی بر بهبود عملکرد جسمی ‌و روانی توسط ايمان و اعمال مذهبی می‌توان انتظاريافتن چنين رابطه‌ای را داشت. هدف از بررسی حاضر تعيين رابطه بين دعا با سلامت روانی و عملکرد شغلی کارکنان يک مجتمع صنعتی است. برای آزمون فرضيه‌ها از روش‌های آماری ضريب همبستگی پيرسون و آزمون تی استفاده شده است. جهت سنجش سلامت روانی از GHQ-28 و برای عملکرد شغلی و دعا از پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده گرديد. به منظور تعيين پايايی با روش بازآزمايی و حجم نمونه در يک بررسی راهنما، 30 نفر از کارکنان به طور تصادفی انتخاب و پس از دو هفته مورد آزمون مجدد قرار گرفتند. ضرايب پايايی پرسشنامه‌های GHQ، دعا و کارآيی با روش بازآزمايی، به ترتيب، 94/0، 86/0 و 72/0 به دست آمد. حجم نمونه نيز با خطای 4درصد 306 نفر تعيين شد. بررسی نهايی در حال اجرا بوده و نتايج متعاقباً اعلام خواهد شد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256