برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی رابطه عفو و گذشت و سلامت روان در والدين کودکان عادی و عقب مانده ذهنی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر باقر غباری بناب، دکتر محمد خدایاری فرد، حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی، شادی وحدت تربتی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عفو، اضطراب، عقب مانده ذهنی، افسردگی، افکارپارانوئيدی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت روان و عفو و گذشت در والدين کودکان عادی و عقب مانده ذهنی می‌باشد. همچنين بررسی تفاوت والدين کودکان عادی و عقب مانده ذهنی در عفو و گذشت و سلامت روان از اهداف ديگر اين پژوهش است. نمونه‌ای به تعداد 100 نفر از دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان استثنايی (از هر گروه 50 نفر) به طورتصادفی در شهر تهران انتخاب گرديدند و پرسشنامه چک ليست نشانگان بيماری‌های روانی و پرسشنامه عفو و گذشت روی آزمودنی‌ها اجرا گرديد. نتايج نشان داد که در والدين کودکان استثنايی همبستگی منفی معنی‌داری بين عفو و گذشت و اضطراب، افسردگی و عفو و گذشت، خصومت و عفو و گذشت و افکارپارانوئيدی و عفو و گذشت وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد که از بين ابعاد رفتاری، شناختی و عاطفی پرسشنامه عفو و گذشت، بعد عاطفی بالاترين همبستگی منفی با نشانگان بيماری‌های روانی را دارد. در والدين کودکان عادی بين افسردگی و بعد رفتاری عفو و گذشت، افسردگی و بعد عاطفی عفو و گذشت، افکارپارانوئيدی و بعد رفتاری عفو و گذشت، افکارپارانوئيدی و بعد عاطفی عفو و گذشت، همبستگی منفی و معنی‌داری ملاحظه گرديد. همچنين در کل نمونه بين افسردگی و عفو و گذشت، خصومت و عفو و گذشت همبستگی منفی و معنی‌داری مشاهده شده است. شرح و تفصيل داده‌ها در ابعاد مختلف عفو و گذشت و سلامت روان، محدوديت‌ها و پيشنهادها در اصل مقاله آمده است.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256