برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی بررسی تأثير روزه‌داری بر وضعيت سلامت روانی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر محمد قهرمانی، علی دلشاد نوقابی، جهانشیر توکلی زاده
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روزه داری، سلامت روانی، اختلالات روانی، رمضان، پرسشنامه سلامت عمومی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله روزه‌داری يکی از ارکان عبادی اسلام است. هر ساله در ماه مبارک رمضان، ميليون‌ها مسلمان در سراسر دنيا در اين ضيافت الهی شرکت می‌کنند. در روزه‌داری اسلامی ‌به ابعاد مختلف سلامت، به خصوص به سلامت روانی، تزکيه نفس و خودسازی اهميت زيادی داده شده است. لذا اين پژوهش به منظور بررسی تأثير روزه‌داری بر وضعيت سلامت روانی در مسلمانان صورت گرفته است. در اين پژوهش که در سال 1378 در شهر گناباد انجام شد 200 نمونه از افرادی که سابقه قبلی اختلال روانی نداشته و در طی ماه مبارک رمضان روزه می‌گرفتند، از گروه‌های سنی مختلف شامل 114 زن و 86 مرد انتخاب شدند. پرسشنامه سلامت عمومی ( (GHQ-28 که شناخته ترين ابزار غربالگری اختلالات روانی در روان پزشکی است، در دو مرحله قبل و بعد از ماه مبارک رمضان توسط نمونه‌های مورد پژوهش تکميل گرديد و پرسشنامه‌ها به روش نمره‌گذاری «ليکرت» نمره گذاری شد. تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده توسط برنامه instat با کامپيوتر صورت گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‌داری بين وضعيت سلامت روانی افراد درقبل و بعد از روزه‌داری وجود داشته و وضعيت سلامت روانی افراد بهترشده است (0001/0>Pو26/11=T). ميزان اختلالات روانی در قبل از روزه‌داری 5/17 درصد بوده که بعد از روزه‌داری به 12 درصد کاهش يافته است و آزمون «کای اسکوير» نيز تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد (05/0>P و 95/3=X). همچنين روزه‌داری باعث کاهش علائم اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد اجتماعی افراد شده و آزمون T تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد (0001/0>P). يافته‌های اين پژوهش نشان می‌دهد که انجام اعمال مذهبی نظير روزه در ريتم های (rhythms) زمانی تکرارشونده همگی با متوجه کردن افراد به سوی خداوند باعث ايجاد نوعی آرامش روحی و روانی در انسان شده که می‌تواند در خود‌سازی و روش‌های مقابله با فشارروانی (Stress) و در نتيجه کاهش اختلالات روانی مؤثر باشند.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.039 seconds with 743 queries by yektaweb 3568