برگشت به شبکه تحقیقات سلامت روان
:: مشاهده مقالات ::
عنوان فارسی ساخت و اعتباريابی پرسشنامه گرايش به ذکر توحيدی
عنوان انگلیسی
نویسندگان مقاله دکتر مهرداد کلانتری، حمیدطاهر نشاط دوست، علی نوروزی
عنوان سمینار اولین همايش بین المللی نقش دین در بهداشت روان
مکان برگزاری سمینار سالن همایش‌های محمدبن زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، بزرگراه شهیدهمت
زمان برگزاری سمینار 27 لغایت 30 فروردین 1380
سازمان برگزار کننده سمینار معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ذکر، اعتباريابی
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله ذکر، به معنی در دل و زبان به ياد خدا بودن است. ذکر توحيدی، که براساس قرآن کريم موجب آرامش و اطمينان قلب می‌شود، فرآيند روان شناختی مهمی ‌است که تاکنون از ديدگاه روان شناسی مورد بررسی قرار نگرفته است. در آيات و روايات متعدد، توصيه به ذکر کثير شده است. همچنين توصيه شده است که انسان صبحگاهان و شب هنگام، در خوشی و ناخوشی، و در همه حال به ياد خداوند باشد. با توجه به اهميت ذکر توحيدی در تعالی روانی انسان، پرسشنامه گرايش به ذکر توحيدی تهيه و مراحل مربوط به ساخت و اعتباريابی آن انجام شد. پس از بررسی اعتبار صوری، پرسشنامه در مورد 47 نفر از آقايان و 82 نفر از خانم‌های دانشجوی دانشگاه اصفهان اجرا گرديد. ضريب کرونباخ آلفا، به عنوان ملاک همسانی درونی پرسشنامه، 87% به دست آمد. بررسی‌های بعدی نشان دادند که از نظردانشجويان رايج ترين زمان برای ذکر، بعد از نماز و هنگام گرفتاری‌ها و مشکلات می‌باشد، و رايج ترين مکان ذکر، هر مکانی و بعد از آن مسجد است. رايج ترين ذکرها در دانشجويان، به ترتيب عبارت بودند از: صلوات، تسبيحات حضرت زهرا (ع)، اسامی ‌خداوند، آيه‌های معروف قرآن و ساير ذکرهای رايج. اگر چه تشابه قابل توجهی در ويژگی‌های ذکر توحيدی در دانشجويان دختر و پسر به دست آمد، اما ميزان گرايش به ذکر توحيدی، به طور معنی‌داری در خانم‌ها، بيشتر از آقايان بود (01/0>P). همچنين گرايش به ذکر توحيدی، در دانشجويان متأهل بيشتر از دانشجويان مجرد بود، اگر چه تفاوت از نظرآماری معنی‌دار نبود. ساير نتايج و بحث درباره آن‌ها در اصل مقاله مطرح خواهدشد.
چکیده انگلیسی مقاله

برای برگشت به بخش مقاله‌های ارایه شده در همایش ها اینجا را کلیک كنید.

بانک معنویت Spirituality Database
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 19 queries by YEKTAWEB 4256