[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی استفاده از دعا به عنوان يک رويکرد معنوی در مداخلات روانشناختی با تاکيد بر دعاهای امام سجاد(ع) درصحيفه سجاديه
عنوان مختصر دو فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان
کد مقاله (doi) 1386
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف : امروزه مشکلات بهداشت روانی يکی از مسائل مهم و رو به افزايش در جوامع بشری به شمار می آيد و از سوی ديگر تعداد افرادی که معنويت و باورهای مذهبی را به عنوان يک رويکرد موثردر درمان مشکلات بشر به ويژه مسائل روانشناختی موثر می دانند در حال افزايش می باشد. در اين مقاله سعی بر اين است در حد توان جايگاه دعا در فعاليتها و مداخلات مرتبط با بهداشت روان تبيين شود و اشاراتی نيز به دعاهای امام سجاد(عليه السلام) در اين زمينه خواهد شد. نتيجه‏گيری : گفتگو با خدا که اشکال و شيوه های متعددی را به خود اختصاص می دهد، دعا يا نيايش نام دارد و صرف نظر از محتوا، دعا به عنوان يک رفتار معنوی اختياری برای برقراری ارتباط با معبود، تاثير بسزايی در پيشگيری و بهبود مسائل تهديد کننده سلامت روان مانند افسردگی، اختلالات اضطرابی، سوء مصرف مواد و ساير روانپريشيها و روان رنجوريها دارد. دعا در مذهب شيعه با ساير اديان متفاوت است و فرد دعا کننده فردی گناهکار و طرد شده از همه و هر جا نيست بلکه توجهات خاصی به فرد دعا کننده دارد. از ديدگاههای متفاوتی می توان به دعا نگاه کرد ولی هميشه اين نکته بايد در نظر گرفته شود که دعا و محتوی آن معانی مختلفی برای افراد دارد. همچنين نوع ساختار ادبی و نحوه قرائت دعا نيزدر ابعاد مختلف تاثير گذار است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دعا، مداخلات روانشناختی، صحيفه سجاديه
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حميد آسايش ، فاطمه حيدري ، نويسنده مسؤول: حميد آسايش
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862