[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The Domain of Psychological Researches on Religion
عنوان فارسی گستره پژوهش‌های روان‌شناختی در حوزه دين
عنوان مختصر فصلنامه انديشه و رفتار
کد مقاله (doi) 1380
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله The studies on psychology or religion, which began in the 19th century in the context of experimental psychology and psychoanalysis, fall into two categories: those which explore the impact of religion on various individuals and social dimensions, and those which concentrate on the methodology of religion. The present paper deals with the former category. Few studies have so far shown a positive relationship between religion and physical and mental health. Various viewpoints and models have been suggested in this respect of which two are discussed in this paper: the role of religion in coping with stressors, and a cognitive model of religion. Some studies have explored the relationship between religion and personality disorders, focusing on aspects, such as introversion-extraversion, psychosis, neurosis and obsessive personality disorder, as well as the internal and external locus of control. The impact of religion on social phenomena has already found several applications in counseling and psychotherapy.
چکیده فارسی مقاله بررسی‌های مربوط به روانشناسی مذهب را که در رشته روانشناسی تجربی و روان تحليل‌گری از قرن 19 آغاز شده می‌توان به دو گروه تقسيم کرد: بررسی‌هايی که به بررسی آثار مذهب بر شئون مختلف فردی و اجتماعی می‌پردازند و نيز بررسی‌هايی که به روش‌شناسی مذهب مربوط می‌شوند. نوشتار حاضر به بررسی‌های نوع اول پرداخته است. پژوهش‌های چندی، رابطه‌ای مثبت ميان مذهب و سلامت جسمانی و روانی را نشان داده و در اين زمينه ديدگاه‌ها و الگوهای گوناگون ارائه شده است که در اين مقاله به دو مورد آن يعنی نقش مذهب در مقابله با عوامل فشارزا و مدل شناختی مذهب اشاره شده است. برخی از بررسی‌ها به ارتباط ميان مذهب و اختلال‌های شخصيت پرداخته‌اند. در اين مورد ابعاد درونگرايی – برونگرايی، بعدهای روان‌نژندی، بعد روان‌پريشی و نيز اختلال شخصيت وسواسی و منبع کنترل درونی و بيرونی در رابطه با مذهب مورد توجه بوده‌اند. اثر مذهب بر پديده‌های اجتماعی نيز در مشاوره و روان‌درمانی کاربردهای زيادی يافته است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله religion, mental health, psychological stress, personality disorders
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مذهب، سلامت روان، استرس روانی، اختلال شخصيت
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دكتر محمد خداياري فرد، دگتر باقر غباري بناب، دكتر محسن شكوهي يكتا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862