[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Attendance to religious societes and acute coronary diseases
عنوان فارسی رابطه حضور در اجتماعات مذهبی با بيماريهای حاد قلبی
عنوان مختصر پژوهش در علوم پزشكی (اصفهان)
کد مقاله (doi) 1377
پایيز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Background: Acute cardiac events are serious problems in which psychological stresses have important roles. Attendance to rligiouos meetings seems to reduce these stresses. Methods: A hundred hospitalized patietns in CCU compared with a control group from te aspect of participating in religouous societies. Findings: Within cardiac patietns 32% reported that during last 6 months before admition did not participated in religioous meetings, whereas the same condition was seen in only 3% of control group (P<0.009). Conclusion: The results showed significant relation of participation in religionous ceremonies and cardiac disease.
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بيماريهای حاد قلبی يکی از بيماريهای شايع و معمولاً مخاطره‌آميز هستند که استرسها در ايجاد آنها نقش مهمی را ايفاء می‌کنند. هر جامعه راهبردهای خاصی را برای کاستن آثار استرسورها بکار می‌گيرد. در جامعه و فرهنگ ما شرکت در اجتماعات مذهبی رايج بوده و د راين رابطه مؤثر به نظر می‌رسد. روشها: در پژوهش حاضر يکصد بيمار بستری شده در بخشهای مراقبتهای کرونری بيمارستانهای دانشگاه با گروه کنترل از نظر «حضور در اجتماعات مذهبی در چند ماه قبل از ابتلاء» مورد بررسی و مقايسه قرار گرفته و همسانی گروه مورد مطالعه با گروه کنترل در رابطه با عوامل مداخله‌گر رعايت گرديده است. نتايج: در مجموع عدم حضور در مراسم و اجتماعات مذهبی مورد مطالعه را بيش از سی و دو درصد (32%)‌ از بيماران حاد قلبی در شش ماه قبل از ابتلاء گزارش نمودند. در حالی که اين رقم در گروه کنترل کمتر از سه درصد (3%) بود (0/009>P). بحث: نتايج حاصل از اين پژوهش تفاوت معنی‌دار بين مبتلايان و گروه کنترل را از نظر شرکت در مراسم و اجتماعات مذهبی در ماههای قبل از ابتلاء نشان می‌دهد و مؤيد رابطه مثبت بين عدم حضور در اين اجتماعات و ابتلاء به بيماريهای حاد قلبی است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۲۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سيدغفور موسوي، مختار يخ كش، حسن انصاري، امرالله ابراهيمي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862