[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی Cognitive – behavioral therapy with emphasis on spiritual therapy in treatment of transsexualism: a case study
عنوان فارسی درمان شناختی – رفتاری اختلال تبدل خواهی جنسی با تأکيد بر درمان معنوی: بررسی موردی
عنوان مختصر اندیشه و رفتار
کد مقاله (doi) 1382
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: This project was to investigate the effectiveness of cognitive – behavioral therapy with emphasis on spiritualism in treatment of a 20 year old university student diagnosed with transsexual disorder. Method: In 30 treatment sessions, once a week, methods and techniques of self-reassessment, problem solving, positive attitude (individual and family), and spiritual – moral therapy was utilized. Findings: the patient’s inclination for same sex preference was reduced; the level of his participation in same sex activities was increased and he refrained from pursuing the sex change surgical operation. Results: The pre-Test, post – Test, and a follow up assessment indicated the effectiveness of this method in treatment of transexualism.
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف از اين نوشتار، گزارش بررسی و درمان يک دانشجوی مرد 20 ساله دارای اختلال تبدل‌خواهی جنسی با استفاده از درمان شناختی – رفتاری با تأکيد بر درمان معنوی است. روش: طی 30 جلسه درمانی (هر هفته يک بار) روش‌ها و شيوه‌های آموزش خودپايی، حل مسئله، مثبت نگری (فردی و خانوادگی) و درمان معنوی اخلاقی به کار برده شد. يافته‌ها: اين بررسی نشان دادکه پس از شرکت مراجع در جلسات درمانی، از تمايل او به ارتباط جنسی با جنس موافق کاسته شده، شرکت در فعاليت‌های مربوط به جنس خود را پذيرفته و از کوشش برای تغيير جنسيت دست برداشته است. نتيجه: يافته‌های به دست آمده در پيش آزمون و پس آزمون و هم چنين پی گيری يک ساله پس از درمان،‌کارآيی اين روش را در هر درمان اختلال ياد شده نشان داد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۲
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمد خداياري فرد، محمدرضا محمدي، ياسمين عابديني
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862