[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی احساس ذهنی بهزيستی و فعاليت های مذهبی در گروهی از مسلمانان
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
کد مقاله (doi) 1384
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی مذهب و احساس ذهنی بهزيستی در ميان جمعيت بزرگسال مسلمان ايرانی است. مواد و روش کار: آزمودنی ها 50 نفر (31 زن و 19 مرد) از مراجعه کنندگان به يک مرکز فرهنگی هنری در يکی از بوستان های شهر شيراز با ميانگين سنی 61.36 سال بودند. برای گردآوری داده ها پرسش نامه ی ميزان عمل به باورهای دينی و مقياس رضايت از زندگی دينر به کار برده شد. داده ها به کمک روش های آمار توصيفی، ضريب همبستگی، تحليل رگرسيون چند متغيری و آزمون t تحليل گرديدند. يافته ها: يافته ها نشان دادند که اقامه ی نمازهای واجب پيش بينی کننده ی نيرومندی برای احساس ذهنی بهزيستی است. هم چنين انتخاب درست مذهبی، انتخاب همسر مذهبی، پرداخت وجوهات شرعی، تشويق ديگران به مذهبی بودن و بررسی درباره ی دين، پيش بينی کننده های خوبی برای احساس ذهنی بهزيستی هستند. نتيجه گيری: يافته های اين پژوهش با آموزه های مذهبی به ويژه آيه های قرآن کريم و پژوهش های انجام شده که مذهب را به عنوان يکی از عوامل احساس ذهنی بهزيستی معرفی می کنند هم سو است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۲۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله هاديان فرد، حبيب
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862