[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ارتباط بين فعاليت های مذهبی و مصرف سيگار در دانشجويان يکی از دانشگاههای کرمان
عنوان مختصر طب و تزکيه
کد مقاله (doi) 1386
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله مقدمه: بسياری از صاحب نظران از مصرف سيگار در جوانان به عنوان مقدمه و دوازه مصرف مواد خطرناک ترياد می کنند گرچه مطالعات پيرامون ارتباط سلامتی و مذهب هنوز در مراحل ابتدايی است، با اين حال تعداد مطالعاتی که به بررسی ارتباط تعهدات مذهبی و مصرف سيگار پرداخته اند به ويژه در مسيحيان افزايش يافته است. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع مصرف سيگار در گروهی از دانشجويان مسلمان ايرانی و هم چنين بررسی ارتباط بين فعاليت مذهبی با مصرف سيگار به انجام رسيد. روش بررسی: در اين مطالعه مقطعی، از 950 دانشجوی يکی از دانشگاههای کرمان درخواست شد که پرسشنامه ای خود ايفا بدون نام و مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک، سوالاتی در مورد مصرف سيگار و هم چنين فعاليت های مذهبی را تکميل نمايند سيگاری به کسی اطلاق شد که سيگاری روزانه بوده يا سيگاری گاهگاهی بود. با توجه به آنکه مذهب يک مفهوم چند بعدی است، به منظور اندازه گيری آن، از به مسجد رفتن، ميزان فعاليتهای مذهبی واجب (نماز و روزه) و قرآن خواندن پرسش شد. ارتباط متغيرهای پيش گويی کننده (سنجه های مذهبی) با مصرف سيگار با استفاده از رگرسيون لجستيک صورت گرفت. يافته ها: از ميان 833 پرسشنامه ای که مورد تحليل نهايی قرار گرفتند، (%54.1 دختر، %89.3 مجرد، 129 نفر در مقطع کاردانی و بقيه در مقاطع کارشناسی به بالا %84.5) و همگی مسلمان بودند. در مجموع 17 درصد سيگاری گاهگاهی و 4.5 درصد سيگاری روزانه بودند؛ 40.1 درصد از دانشجويان مذکر و 5.8 درصد دانشجويان مونث، سيگاری بودند. ميانگين سن شروع مصرف سيگار 16.8±3.5 و %68.6 قبل از 18 سالگی شروع کرده بودند. در تحليل يک متغيره شيوع سيگاری ها بر حسب اکثر متغييرهای زمينه ای مورد مطالعه (جنس، وضعيت تاهل، درآمد ماهيانه، معدل، مصرف سيگار در دوستان، مصرف سيگار در برادر يا خواهر و والدين، قرآن خواندن، نماز خواندن، مسجد رفتن و روزه گرفتن) تفاوت معنی دار نشان داد. اما در تحليل چند متغيره تنها 4 متغير (جنس، معدل، مصرف سيگار در دوستان و نماز خواندن) در مدل باقی ماندند. نتيجه گيری: غلبه بر افسردگی و عصبانيت از ديدگاه دانشجويان از عوامل موثرتر و مهم در مصرف سيگار دانسته شد. در اين مطالعه نقش داشتن دوستان سيگاری بعنوان عامل خطر و پايبندی به خواندن نماز بعنوان عامل محافظت کننده مشخص گرديد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ديوسالار، كورس- نخعي، نوذر- اميني، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862