[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسيت
عنوان مختصر پژوهشهاي روان شناختي
کد مقاله (doi) 1385
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله ارتباط مذهب با مکان کنترل، از جمله موضوعات بحث انگيزی است که نتايج پژوهشی متناقضی به همراه آورده است. پژوهش های انجام شده درباره تفاوت دو جنس در زمينه مذهب و مکان کنترل نيز همسو نبوده اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل، و تفاوت های جنسيتی در اين متغيرها در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. داده های حاصل از 179 دانشجو (96 پسر و 85 دختر) در مقطع کارشناسی و در رشته های علوم فنی و مهندسی، علوم انسانی، و علوم پايه که به شيوه نمونه گيری خوشه ای و تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان دادند که در دانشجويان دختر، بين مذهب با مکان کنترل درونی ارتباط معنادار وجود دارد. ميانگين نمره دانشجويان دختر در نگرش مذهبی و مولفه های آن، به طور معناداری بيشتر از دانشجويان پسر بود، در حالی که ميانگين نمره دانشجويان پسر در مکان کنترل درونی به طور معناداری بالاتر از دانشجويان دختر بود. نتيجه اين پژوهش درباره ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل درونی می تواند اين تصور قالبی را که نگرش مذهبی قويتر، لزوما باعث به وجود آمدن مکان کنترل بيرونی در افراد مذهبی می شود، مورد ترديد قرار دهد. تفاوت دو جنس در نگرش های مذهبی و مکان کنترل نيز برای پژوهشگران، به خصوص روان شناسانی که در زمينه مذهب و تفاوت های دو جنس مطالعه می کنند، تلويحات مهمی در بردارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمدي، سيدداوود- مهرابي زاده هنرمند، مهناز
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862