[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلايان به اختلال وسواسی ـ جبری
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشکي ايران
کد مقاله (doi) 1383
فوق العاده
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش به منظور بررسی کارآمدی درمان شناختی ـ رفتاری مذهبی فرهنگی همراه با مصرف دارو و مقايسه آن با درمان دارويی و درمان شناختی ـ رفتاری علاوه بر دارو در درمان اختلال اضطرابی (وسواسی ـ جبری) صورت گرفته است. بدين منظور 15 بيمار مبتلا به اختلال وسواسی ـ جبری (5 مرد و 10 زن) که دارای زمينه مذهبی بودند، به طور تصادفی در 3 گروه قرار گرفتند که عبارت بودند از: 1- درمان با روش‌های شناختی ـ رفتاری مذهبی فرهنگی همراه با دارو 2- درمان دارويی (کلومی‌پرامين يا فلوگزتين) 3 -درمان شناختی ـ رفتاری همراه با دارو. جهت تعيين مذهبی بودن بيمار از پرسش‏نامه پای‌بندی مذهبی استفاده گرديد. تمام بيماران پيش از آغاز درمان و 8 هفته پس از درمان با استفاده از پرسش‏نامه اضطراب بک، پرسش‏نامه افسردگی بک، مقياس وسواسی ـ جبری يل ـ براون، فهرست اعمال وسواسی، پرسش‏نامه باورها و پرسش‏نامه نگرش‌های ناسالم مورد ارزيابی قرار گرفتند. تجزيه و تحليل نتايج به کمک مجذور خی و تحليل واريانس 1 طرفه انجام شد. نتايج نشان داد که هر دو روش درمان شناختی ـ رفتاری مذهبی فرهنگی همراه با دارو و درمان شناختی ـ رفتاری همراه با دارو در کاهش علايم اضطرابی، افسردگی، وسواسی، باورها و نگرش‌های ناسالم بيماران موثر بوده و شدت آن‌ها را کاهش می‌دهد اما درمان دارويی تنها در کاهش علايم افسردگی و وسواسی موثر بوده و در کاهش اضطراب، باورها و نگرش‌های ناسالم اثری نداشته است. درمان شناختی ـ رفتاری مذهبی فرهنگی همراه با دارو در مقايسه با درمان دارويی به تنهايی موثرتر بوده اما در مقايسه با درمان شناختی ـ رفتاری همراه با دارو تاثير بيش‌تری نداشته است. براساس نتايج به دست آمده از تحليل‌های آماری، اگر چه نمرات خام شاخص‌های بهبودی در افرادی که روش شناختی رفتاری مذهبی فرهنگی در مورد آن‌ها اعمال شده بود بالاتر از ساير گروه‌ها بوده است، افزودن بخش مذهبی فرهنگی به روش‌های شناختی ـ رفتاری و دارو در بهبودی بيش‌تر بيماران مذهبی مبتلا به اختلال وسواسی ـ جبری نقش موثری ندارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۱۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله بيان زاده سيداكبر*,بوالهري جعفر,دادفر محبوبه,كريمي كيسمي عيسي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862