[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعاليت های اجتماعی در زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری يزد
عنوان مختصر مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
کد مقاله (doi) 1381
پاییز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله ناباروری به عنوان يک عامل استرس بر روی زن و شوهر اثر می گذارد و گرفتاريهای درمان ناباروری نيز باعث ايجاد ناراحتی ، عوارض و شکست روشهای طبی برای زنان می شود بنابراين روشهای مقابله ای که توسط زوج نابارور استفاده می شود با بهبود روانی آنان مرتبط است . اين مطالعه از نوع توصيفی – تحليلی به روش مقطعی می باشد که به منظور بررسی ارتباط روشهای مقابله ای با اعتقادات مذهبی و فعاليتهای اجتماعی زوجهای نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری يزد در سال 1378 صورت گرفته است .در اين پژوهش 153 زوج که برای انجام درمانهای مختلف کمک باروری (Assisted Reproductive Technology ) ART به مرکز ناباروری مراجعه نمودند مورد بررسی قرار گرفت . ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات شامل 11 نوع روش مقابله ای ( شيوه مقابله بر اساس مشکل محور ، عاطفه محور ، و روشهای کمتر موثر) بود . نتايج بدست آمده از تحقيق حاکی از وجود تفاوت در کاربرد بعضی از روشهای مقابله ای در زن و مرد می باشد. همچنين يافته ها نشان داد که بين کاربرد روشهای مقابله ای و اعتقادات مذهبی و پرکردن اوقات فراغت زوجهای نابارور سهم بسزايی در به کارگيری روشهای مقابله ای مثبت و مرتبط با سلامت روانی بهتر دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ‌روشهای مقابله ای ، اعتقادات مذهبی ، فعاليتهای اجتماعی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دافعي، مريم- دهقاني احمدآبادي، علي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862