[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی ارتباط سطح تحول من، دلبستگی به خدا، و جهت گيری مذهبی در دانشجويان
عنوان مختصر مجله روانشناسي
کد مقاله (doi) 1384
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی ارتباط "تحول من" و سطح "تحول دينی" در قالب "دلبستگی به خدا" و جهت گيری مذهبی صورت گرفته است. 636 دانشجو با روش نمونه گيری خوشه ای در دسترس از ميان دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی انتخاب و آزمون تکميل جمله (SCT)، مقياس چند بعدی دلبستگی به خدا، مقياس دلبستگی به مادر و مقياس جهت گيری مذهبی (ROS) را تکميل کردند. نتايج پژوهش حاکی از رابطه منفی بين سطح تحول من و دلبستگی اجتنابی به خدا، ارتباط مثبت بين سطح تحول من و جهت گيری مذهبی درونی، و رابطه منفی بين جهت گيری مذهبی درونی و هر يک از ابعاد اضطرابی و اجتنابی دلبستگی به خدا بوده است. در مجموع، پژوهش حاضر نخستين تلاش در سطح جهانی در جهت بررسی و شناسايی حوزه های مطالعاتی زير محسوب می گردد: 1. معرفی سازه تحول من به عنوان پيش نياز دستيابی به تحول ديني؛ 2. معرفی نياز دلبستگی به خدا و جهت گيری مذهبی درونی به عنوان پيش نياز دستيابی به تحول من؛ 3. شناسايی نياز دلبستگی متعالی و رفتار و باور دينی افراد در سطوح پيشرفته تحول من؛ 4. ارزيابی الگوی تطابقی فرضيه کرک پتريک و معرفی سازه تحول من به منظور ساماندهی به مطالب تحت پوشش آن؛ 5. ارزيابی و تأييد تجربی فرضيه آلپورت در مورد شخصيت های تحول يافته و فرضيه لووينگر مبنی بر سرايت نفوذ تحول من به حوزه های مفهومی مجاور، در محدوده سازه های مورد مطالعه.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحول من، دلبستگی به خدا، دلبستگی به مادر، جهت گيری مذهبی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله تقي ياره، فاطمه- مظاهري، علي- آزادفلاح، پرويز
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862