[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی تاثير گروه درمانی شناختی مذهبی در کاهش افسردگی و اضطراب بيماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی- مرکز پزشکی نور شهر ا
عنوان مختصر تازه ها و پژوهشهاي مشاوره
کد مقاله (doi) 1379
پاييز و زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با استفاده از محتواهای مذهبی در طرحنمای شناخت درمانی در قالب روان درمانی گروهی به اجرا درآمده است. اين پژوهش از نوع مطالعه شبه آزمايش با گروه کنترل می باشد. آزمودنيهای پژوهشی را بيماران مرد بستری مبتلا به اختلالات خلقی در بخش روانپزشکی مرکز پزشکی نور شهر اصفهان تشکيل می دهند که طی دوره درمانی، گروه هايی با تعداد 7 نفر تشکيل گرديد. تعداد نمونه گروه آزمايش و گواه هر کدام 14 نفر بود. ارزيابی تأثير روش درمانی توسط آزمونهای SAS و BDI در قبل و بعد از مداخله درمانی از گروه های آزمايش و گواه به عمل آمد. هر دو گروه آزمايش و گواه با روشهای رايج درمانی دارويی تحت درمانی بودند. گروه آزمايش علاوه بر درمان دارويی در جلسات گروه درمانی شناختی- مذهبی نيز شرکت می کردند. نتايج بدست آمده نشان داد که گروه درمانی شناخت مذهبی تأثير معنی داری در کاهش افسردگی(0.05>P) و اضطراب (0.05>P) بيماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی در مقايسه با گروه گواه دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ثنايي ذاكر باقر,نصيري حميد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862