[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی تغييرات جريان خون ناحيه ای مغز، هنگام دستيابی به تجربه مذهبی با استفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما (SPECT
عنوان مختصر مجله روانشناسي (ويژه نامه روانشناسي و دين)
کد مقاله (doi) 1384
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در اين پژوهش با استفاده از روش مقطع نگاری با فوتون گاما، تغييرات جريان خون ناحيه ای مغز به عنوان شاخصی از ميزان فعاليت مغز در يک گروه 5 نفری، از آزمودنی های مذهبی مسلمان ايرانی، هنگام دستيابی به تجربه مذهبی، بررسی، و با يک گروه گواه مقايسه شد .بررسی نتايج اين پژوهش نشان داد هنگام دستيابی به تجربه مذهبی، تفاوت ميان فعاليت نواحی بادامه و حدقه های پيشانی، در دو گروه آزمايشی و گواه معنی دار می باشد. اما تفاوت مشاهده شده در نواحی پشتی جانبی جلوی پيشانی، آهيانه بالايی و شکنج سينگوليت، معنادار نبوده است. همچنين يافته های اين پژوهش نشان داد هنگام تجربه مذهبی سوبرتری نيم کره ای به جز در ناحيه بادامه در ساير نواحی به طور معنادار تغيير نمی کند
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عصب – روانشناسی، تجربه دينی، تصوير سازی مغز، مقطع نگاری با فوتون گاما
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۷۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حاتمي، جواد- كرمي نوري، رضا- رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم- نوروزيان، مريم- سيف الهي اصل، شهرام
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862