[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی با پذيرش کودکان پسر کم توان ذهنی، در مادران
عنوان مختصر پژوهش در حيطه كودكان استثنايي
کد مقاله (doi) 1387
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: بررسی رابطه بين استرس درک شده، نگرش مذهبی، ميزان آگاهی با ميزان پذيرش کم توانی ذهنی کودکان پسر توسط مادران آنها هدف پ‍‍‍‍ژوهش حاضر می باشد. روش: در اين پژوهش پس رويدادی، با استفاده از روش نمونه خوشه ای چند مرحله ای مادران 107 کودک کم توان ذهنی پسر مدارس استثنايی با توجه به وضعيت اقتصادی - اجتماعی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه شاخص استرس والدين، مقياس سنجش نگرشهای مذهبی و اعتقادی و پرسشنامه سنجش آگاهی جمع آوری و به روش تحليل واريانس يک طرفه و رگرسيون چند متغيره، بررسی شد. يافته ها: 1- مادران دارای استرس بالاتر، از پذيرش کمتری برخوردارند. 2- ميزان پذيرش مادران در بين سه گروه (بالا، متوسط و پايين) با همديگر تفاوت دارد. 3- مادران مذهبی تر از پذيرش بالاتری برخوردارند. 4- مادران دارای آگاهی بالاتر از پذيرش بيشتری برخوردارند. 5- مادران مذهبی تر استرس کمتری تجربه می کنند. 6- مادران با آگاهی بالاتر از کم توانی ذهنی، استرس کمتری تجربه می کنند. 7- ميزان استرس مادران در سه گروه (بالا، متوسط و پايين) با هم متفاوت است. نتيجه گيری: پ‍‍‍ژوهش حاضر نشان داد بين استرس مورد ادراک، نگرش مذهبی، ميزان آگاهی مادر با ميزان پذيرش کودک پسر کم توان ذهنی توسط مادران آنها رابطه وجود دارد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۰۴
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله تاجري، بيوك- بحيرايي، احمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855