[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه بين تقيدات مذهبی و سازگاری زناشويی
عنوان مختصر فصلنامه خانواده پژوهي
کد مقاله (doi) 1385
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر با هدف بررسی تعيين تقيدات مذهبی در سازگاری زناشويی انجام شده است. از آن جايی که اعتقادات دينی و تقيدات مذهبی بر تمامی ابعاد زندگی انسان و از جمله روابط خانوادگی اثرگذار است و با توجه به اين که در شرايط کنونی استحکام ارزش های دينی در خانواده يکی از اهداف جامعه اسلامی ما است، لذا پژوهش در اين زمينه ضروری است. در اين پژوهش تعداد 1320 نفر (660 زوج) ساکن استان تهران با استفاده از روش نمونه گيری در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اين پژوهش از نوع توصيفی – همبستگی است. اطلاعات مورد نياز در زمينه ميزان تقيدات مذهبی از طريق پرسشنامه محقق ساخته و نيز اطلاعات مربوط به سازگاری زناشويی از طريق آزمون رضايت زناشويی انريچ جمع آوری شد. جهت بررسی نقش تقيدات مذهبی در سازگاری زناشويی از روش آماری تحليل واريانس يک طرفه بهره گرفته شد. نتايج نشان داد که ميزان سازگاری زناشويی در بين افرادی که تقيدات مذهبی زيادی دارند به طور معنی داری بيش از کسانی است که دارای تقيدات مذهبی کم هستند. بر اين اساس ميزان سازگاری زناشويی در بين افراد دارای تقيدات مذهبی خيلی زياد، بيشترين حد و در بين افراد دارای تقيدات مذهبی کم، کمترين ميزان را دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سازگاری زناشويی، تقيدات مذهبی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله احمدي نوده خدابخش- فتحي آشتياني، علي- عرب نيا، عليرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855