[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه بين گرايش های مذهبی و سالمندی موفق
عنوان مختصر دانشور رفتار
کد مقاله (doi) 1384
ارديبهشت
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سالمندی موفق، الگوی مناسبی از سالمندی است که طی سال های اخير مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين که جمعيت جهان رو به پيری می رود و اميد به زندگی در کشورهای مختلف، از جمله کشور ما سير افزايشی نشان می دهد، موضوع کيفيت زندگی در دوره سالمندی مورد علاقه همگان است. به همين سبب، شناسايی مولفه های اساسی سالمندی موفق حائز اهميت است. يکی از متغيرهايی که در اين تحقيق مورد بررسی قرار گرفته، گرايش های مذهبی سالمندان و نقش آن بر سالمندی موفق بوده است. با توجه به تعاريفی که صاحبنظران از سالمندی موفق ارائه داده اند، در اين تحقيق، سالمندی موفق با استفاده از دو مقياس رضايتمندی از زندگی و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-12)، شناسايی و نقش گرايش های مذهبی با استفاده از آزمون جهت گيری مذهبی اندازه گيری شد. نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری "t"، F و رگرسيون لاجيستيک تجزيه و تحليل شد. نتايج گويای آن است که سالمندان موفق به طور معناداری گرايش بيش تری به مذهب نشان داده اند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سالمندی موفق، مذهب، گرايش مذهبی، رضايتمندی از زندگی، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12، پيری
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۴۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله معتمدي شملزاري، عبداله- اژه اي، جواد- آزادفلاح، پرويز- كيامنش، عليرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862