[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سر
عنوان مختصر مطالعات روان شناختي
کد مقاله (doi) 1388
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ميان نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سيستم ايمنی در دانشجويان سال آخر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهيد بهشتی است. نمونه پژوهش 240 دانشجوی مونث را شامل است که به طور تصادفی تعداد 30 نفر دانشجو با نگرش مذهبی پايين و بالا انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه نگرش مذهبی، فهرست تجديد نظر شده علايم روانی SCL-90-R استفاده شد. به منظور ارزيابی سيستم ايمنی افراد، متغيرهای مورد مطالعه از جمله سلول T کمکی (CD4)سلول T مهاری/ انهدامی (CD8)، CD56 و CD16 (سلول کشنده طبيعی يا NK ) بوده است. نتايج حاصل آشکار کرد، که ميان نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنين ميان نگرش مذهبی و سيستم ايمنی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از سوی ديگر، ميان سلامت روانی و سيستم ايمنی دانشجويان با نگرش مذهبی پايين و بالا تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، سلامت روانی، سيستم ايمنی
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حميد، نجمه
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862