[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی رابطه وضعيت مذهبی با هوش هيجانی در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصيلی ۸۴-۸۳
عنوان مختصر نوآوري هاي آموزشي
کد مقاله (doi) 1383
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله در اين پژوهش به بررسی رابطه وضعيت مذهبی با هوش هيجانی دانش آموزان پيش دانشگاهی شهر تهران می پردازيم. پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند که مذهب و نيز آموزه های اخلاقی آن، سبب سازگاری بيشتر و بهتر دانش آموزان می شود. همچنين، پژوهشها حاکی از آن است که هوش هيجانی با سلامت روانی، سازگاری و اخلاقيات نيز مرتبط است. اين پژوهش نشان می دهد که هوش هيجانی نيز با وضعيت مذهبی دارای رابطه همبستگی مثبت و معنی دار است. نمونه پژوهش شامل 450 دانش آموز دختر و پسر پيش دانشگاهی از مناطق 4 و 11 و 18 آموزش و پرورش شهر تهران است که با روش نمونه گيری هدفدار انتخاب شده اند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه سنجش وضعيت مذهبی دانش آموزان جوان و پرسشنامه هوش هيجانی بار – اون است که درباره دانش آموزان اجرا شده است. برای تجزيه و تحليل داده ها از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شده و نتيجه نشان داده است که وضعيت مذهبی دانش آموزان با هوش هيجانی آنان رابطه مثبت معنادار دارد. بنابراين آموزش دادن مسائل مذهبی و اصول اخلاقی روشی مکمل در آموزش هوش هيجانی به دختران و پسران پيش دانشگاهی است و زندگی بهتر را برای آنان به ارمغان می آورد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۱۶
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رستمي، ناديا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877