[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبينی و سبکهای دلبستگی با رضايت زناشويی در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمر
عنوان مختصر مجله علوم تربيتي و روانشناسي
کد مقاله (doi) 1385
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از اين تحقيق بررسی روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبی، خوشبينی و سبکهای دلبستگی با رضايت زناشويی در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. نمونه مورد مطالعه شامل 212 دانشجوی مرد متاهل دانشگاه شهيد چمران اهواز بود که با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه سنجه دينداری مسلمانان، 2- پرسشنامه سبکهای اسنادی، 3- پرسشنامه سبکهای دلبستگی بزرگسال و 4- پرسشنامه رضايت زناشويی (انريچ). نتايج تحقيق نشان دادند که بين هر يک از متغيرهای پيش بين نگرش مذهبی و خرده مقياس های آن، خوش بينی و سبکهای دلبستگی با رضايت زناشويی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنين، نتيجه تحليل رگرسيون چندگانه نشان داد که متغيرهای پيش بين نگرش مذهبی، خوشبينی و سبکهای دلبستگی 37 درصد واريانس متغير ملاک (رضايت زناشويی) را تبيين می کنند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله عطاري يوسف علي,عباسي سرچشمه، ابوالفضل- مهرابي زاده هنرمند، مهناز
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877