[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی مقايسه‌ای کيفيت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد ، غير معتاد شهر کرمان
عنوان مختصر مطالعات روان شناختي
کد مقاله (doi) 1388
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش برای بررسی کيفيت زندگی و نگرش مذهبی افراد معتاد و غير معتاد شهر کرمان انجام شد. نمونه اين پژوهش را 200 نفراز دو گروه مردان معتاد و غير معتاد (هر گروه شامل 100نفر) تشکيل دادند. کيفيت زندگی و نگرش مذهبی اين افراد، با استفاده از دو پرسشنامه کيفيت زندگی (36SF ) و نگرش سنج مذهبی، ارزيابی شد. يافته های پژوهش نشان داد که بين دو گروه از لحاظ نگرش مذهبی تفاوت معناداری وجود داشت. افراد معتاد در مقايسه با افراد غير معتاد نگرش مذهبی پايين‌تری داشتند. بين دو گروه در کيفيت زندگی و خرده مقياس های آن ها تفاوت معنی داری وجود داشت. افراد معتاد در مقايسه با افراد غير معتاد کيفيت زندگی پايين‌تری داشتند. بين نگرش مذهبی و کيفيت زندگی در هر دو گروه مردان معتاد و مردان غير معتاد همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگرش مذهبی، کيفيت زندگی، اعتياد
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۴۰
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله شمس اسفندآبادي، حسن- نژادنادري ،سميرا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862