[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی The effects of Ramadan Fasting on Self-Esteem among the Students in the School of Nursing, Midwifery and Paramedics on R
عنوان فارسی تأثير روزه رمضان بر عزت نفس دانشجويان دانکشده پرستاری و مامايی و پيراپزشکی
عنوان مختصر فصلنامه انديشه و رفتار
کد مقاله (doi) 1380
تابستان و پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله Objectives: The study was meant to measure the effects, of Ramadan fasting on students studying at the School of Nursery, Midwifery and Paramedics at Rafsanjan Medical College. Method: The subjects comprised 67 randomly selected students (N=67) from various fields of study who managed to fast at least for 21 day's during the holy month of Ramadan. The research instruments consisted of a demographic questionnaire and the Coopersmith Self-Esteem Scale. The assessment was carried out on two occasions: 10 days before and 10 days after Ramadan. Findings: A t-test was administrated and the results showed a significant difference between the subject's self-esteem on the two occasions. Conclusion: The result demonstrated that Ramadan fasting significantly increased self-esteem among students.
چکیده فارسی مقاله هدف: اين پژوهش به منظور تعيين تأثير روزه بر عزت نفس دانشجويان دانشکده پرستاری مامايی و پيراپزشکی انجام پذيرفته است. روش: آزمودنی‌های پژوهش را 67 نفر از دانشجويان رشته‌های مختلف که به صورت تصادفی انتخاب گرديدند و دست کم به مدت 21 روز موفق به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان شده بودند تشکيل داده‌اند. ابزا گردآوری داده‌ها شامل يک پرسشنامه جمعيت‌شناختی و يک سياهه سنجش عزت نفس بود. ميزان عزت نفس اين دانشجويان پيش و پس از ماه رمضان با مقياس کوپر اسميت اندازه‌گيری شد. يافته‌ها: آزمون t تفاوت معنی‌داری بين ميزان عزت نفس آزمودنی‌های پژوهش در دو سنجش پيش و پس از ماه رمضان نشان داد. نتيجه: روزه‌داری ماه مبارک رمضان تأثير مثبت معنی‌داری در ارتقاء ميزان عزت نفس دانشجويان دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Ramadan fasting, self-esteem, Coopersmith Self-Esteem Scale, students, Rafsanjan
کلیدواژه‌های فارسی مقاله روزه رمضان، عزت نفس، مقياس عزت نفس کوپر اسميت، دانش آموزان، رفسنجان
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله علي انصاري جابري، علي راوري، مجيد كاظمي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877