[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی ميزان افسردگی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشجويان پزشکی در سال تحصيلی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
عنوان مختصر طب و تزکيه
کد مقاله (doi) 1380
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از انجام اين پژوهش بررسی ميزان افسردگی در دانشجويان پزشکی و رابطه آن با نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن در دانشگاه علوم پزشکی گرگان است. در اين پژوهش 238 آزمودنی (122 مرد و 116 زن) دانشجو که به روش نمونه گيری غير احتمالی و از نوع آسان وارد بررسی شده بودند، با آزمون افسردگی بک، جهت گيری مذهبی آلپورت، مورد بررسی قرار گرفتند. از اين تعداد، 32 مورد (15 مرد و 17 زن)، به دليل نقص داده ها از بررسی خارج گرديد. بطور کلی ميانگين افسردگی دانشجويان زن کمتر از مرد بوده است (10.2 در برابر 10.9)، تفاوت معنی دار نبوده است. همچنين نتايج بررسی نشان داد که ميانگين نگرش مذهبی دانشجويان مرد، کمتر از ميانگين نگرش مذهبی زن بوده است (17.6- در برابر 18.1)، اين تفاوت معنی دار نبوده است. خلاصه کلام، نتايج نشان می دهد که بين ميزان افسردگی و نگرش فرد نسبت به مذهبی بودن، همبستگی معکوس معادل 0.58 وجود دارد و اين همبستگی در سطح کمتر از يک هزارم معنی دار بوده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله اسلامي، احمدعلي- شجاعي زاده، داوود- وكيلي، محمد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877