[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه نگرش مذهبی با رضايت مندی زناشويی در دانشجويان متاهل
عنوان مختصر فصلنامه خانواده پژوهي
کد مقاله (doi) 1386
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله افزايش ميزان طلاق در جامعه کنونی ايران، ضرورت بررسی عوامل موثر بر سازگاری و رضايت مندی زناشويی را آشکار می کند. يکی از اين عوامل نگرش مذهبی است که می تواند روابط، تصميم گيری، تعهد و ابعاد فرزندپروری زوجين را متاثر سازد. از اين رو، هدف از مقاله حاضر، بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضايت مندی زناشويی در دانشجويان متاهل دانشگاه تهران است. گروه نمونه اين پژوهش شامل 156 دانشجوی متاهل دانشگاه تهران بودند که به روش نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش مقياس نگرش مذهبی خداياری فرد و همکاران (1385) و مقياس سازگاری زناشويی اسپينر (1976) بود. آزمون ضرايب همبستگی نشان داد که بين نگرش مذهبی و رضايت مندی زناشويی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از بين چهار خرده مقياس سازگاری زناشويی، نگرش مذهبی بيشترين رابطه را با رضايت دو نفری نشان داد. بر اساس يافته های پژوهش حاضر، خانواده درمانگرها می توانند نقش باورهای مذهبی را هم در بروز و هم در حل اختلافات زناشويی، به عنوان عاملی مهم در نظر بگيرند. در پايان نيز همسويی و عدم همسويی يافته ها مورد بحث واقع شده است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۱۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله خداياري فرد، محمد- شهابي، روح اله- اكبري زردخانه، سعيد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862