[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی سوگيری مذهبی در افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: به نظر می رسد تمايز بين سوگيری های مذهبی درونی و بيرونی در فهم رابطه مذهب و شخصيت اسکيزوتايپی و به تبع آن اسکيزوفرنيا مفيد باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه سوگيری های مذهبی با صفات اسکيزوتايپی انجام شد. روش: نمونه ای به حجم 210 نفر به روش تصادفی طبقه ای از ميان دانشجويان انتخاب شدند و با پرسش نامه های شخصيت اسکيزوتايپی و نگرش سنج مذهبی مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش رگرسيون چند متغيری گام به گام تحليل شدند. يافته ها: هر سه مولفه صفات اسکيزوتايپی با سوگيری مذهبی بيرونی رابطه معنی دار داشتند (p<0.01). از ميان سه مولفه صفت اسکيزوتايپی، مولفه تجارب ادراکی غيرمعمول پيش بين مناسبی برای سوگيری مذهبی بيرونی بود. هم چنين، افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا در مقايسه با افراد با صفات اسکيزوتايپی پايين در سوگيری مذهبی بيرونی نمرات بالاتری داشتند. نتيجه گيری: از آن جا که سوگيری مذهبی درونی با صفات اسکيزوتايپی رابطه ای ندارد، می توان نتيجه گرفت که با وجود مذهبی تربودن افراد با صفات اسکيزوتايپی بالا، مذهب آنها رشد نايافته تر است. هم چنين، يافته های پژوهش حاضر، با اين ديدگاه که سوگيری مذهبی درونی با جنبه های مختلف سلامت روان و سوگيری مذهبی بيرونی با ضعف روانی رابطه دارد، هم سو است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اسکيزوتايپی، سلامت روان، مذهب، سوگيری
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۲۸۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله محمدزاده، علي- نجفي، محمود- عاشوري، احمد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862