[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی گزارش مقدماتی از: تحقيقی پيرامون ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی بر اساس تست مطالعه ارزش های آلپرت، ورنن، وليندزی
عنوان مختصر حكيم
کد مقاله (doi) 1380
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از اين تحقيق بررسی ميزان ارزش مذهبی در گروهی از بيماران روانی در مقايسه با افراد غير بيمار بود. ارزش مذهبی همراه با ساير ارزشهای ششگانه توسط تست " مطالعه ارزشهای آلپرت، ورنن و ليندزی" مورد ارزيابی قرار گرفت. اين ارزشها عبارتند از: ارزش مذهبی، هنری، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و نظری. برای انجام اين پژوهش 62 نفر از بيماران مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان بقيه الله (عج) با دامنه سنی 17 تا39 سال )و با ميانگين سنی 26.93 ، و(SD=6.69 انتخاب شدند. به علاوه 50 نفر از پرسنل، کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله (عج) به طور تصادفی (با ميانگين سنی 26.52، و (SD=5.7 به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده شامل ارزشهای آلپرت، ورنن و ليندزی و پرسشنامه 90 جمله ای SCL-90-R بود. نتايج نشان داد که ارزش مذهبی در بين بيمارن اعصاب و روان به طور معنی داری کمتر از افراد گروه کنترل بود و ضريب همبستگی اضطراب و افسردگی با ميزان ارزش مذهبی در آزمودنی های مورد بررسی منفی و معنی دار بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۱
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله ميرزماني،‌ سيدمحمود- محمدي، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862