[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان در دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تبريز
عنوان مختصر طب و تزکيه
کد مقاله (doi) 1384
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله يکی از برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انطباق امور فنی پزشکی با موازين شرع مقدس اسلام می باشد. ولی متاسفانه بعد از گذشت ساليان متمادی از تصويب اين طرح مشکلات زيادی در زمينه اجرای آن وجود دارد. از آنجاييکه آگاهی، باورهای مذهبی و ارزشهای سنتی افراد بر رفتارهای آنان تاثير می گذارد، لذا قبل از تدوين برنامه ها لازم است که آگاهی افکار و نگرشهای افراد در آن زمينه شناخته شود. هدف از اين مطالعه تعيين دانش و نگرش دانشجويان مامايی در مورد احکام شرعی بانوان می باشد. در اين مطالعه توصيفی تعداد 95 نفر از دانشجويان مامايی دانشکده پرستاری و مامايی تبريز توسط پرسشنامه کتبی مورد بررسی قرار گرفتند. يافته های پژوهش نشان داد که اکثريت واحدهای مورد پژوهش (57.9%) از آگاهی متوسط نسبت به احکام شرعی بانوان برخوردار بودند. همچنين اکثريت دانشجويان مامايی (61.05%) دارای نگرش مثبت در مورد احکام شرعی بانوان بودند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دانش، نگرش، احکام شرعی بانوان، دانشجويان، پرستاری
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رستم نژاد، معصومه,مرادي، آذر
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877