[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تيزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شيراز
عنوان مختصر مطالعات روان شناختي
کد مقاله (doi) 1384
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله سطح درونی سازی ارزش ها و باورهای دينی، تعيين کننده ی انگيزه يا قصد فرد در گزاردن کنش های مذهبی است. چنين عوامل و انگيزه هايی، امروزه با نام خود گردانی مذهبی به بوته ی کند و کاو گذاشته شده است. پژوهش کنونی، برای بررسی تاثير شرايط تحصيلی (تيز هوش و عادی) بر سبک های خود گردانی مذهبی، با استفاده از پرسش نامه ی خود گردانی مذهبی ريان و هم کاران (1993) انجام گرفت. اين پرسش نامه، دارای زير سنجه های خود گردانی درون فکنی شده ی مذهبی و خود گردانی همانند سازی شده ی مذهبی می باشد. پايايی و روايی اين ابزار در پژوهشی ديگری تاييد شده است. گروه نمونه ی پژوهش، 119 دانش آموز از مدارس تيزهوشان، و 149 دانش آموز از مدارس عادی بود که از مدارس راهنمايی شهر شيراز انتخاب شدند. بنا بر يافته های آماری، در زير سنجه ی همانند سازی مذهبی بين دو گروه تفاوت معنادار ديده نشد؛ ولی در زير سنجه ی درون فکنی مذهبی، تفاوت دو گروه معنادار بود، بدين گونه که گروه تيزهوشان نسبت به گروه عادی نمرات بالاتری داشتند. اين يافته ها بيان گر تاثير شرايط تحصيلی متفاوت بر شيوه ی درون سازی باورها و ارزش های مذهبی بود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله البرزي، محبوبه- جوكار، بهرام
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877