[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بيرونی در شهر کاشان
عنوان مختصر فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز
کد مقاله (doi) 1387
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله با توجه به اهميت نقش باورهای مذهبی در سلامت روان پژوهش حاضر جهت بررسی ارتباط نوع اعتقادات مذهبی با انواع مشکلات در سلامت روان اجرا گرديده است. در همين راستا تعداد 1032 نفر آزمودنی که با روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای از شهر کاشان انتخاب گرديده شده بودند به وسيله ابزارهای مذهب درونی و بيرونی آلپورت و GHQ مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج بيانگر آن بود که بين مذهب درونی با سلامت روان رابطه معنادار وجود دارد ولی اين ارتباط در مذهب بيرونی مشاهده نگرديد. همچنين بين دو جنس از لحاظ نوع مذهب تفاوت معنادار وجود نداشت. در رابطه با مقايسه هر يک از زير گروه های تست GHQ با مذهب درونی نيز کليه اين مقياس ها با مذهب درونی رابطه معناداری داشته و کاهش مذهب درونی موجب افزايش نمرات در اين مقياس ها می گرديد. ولی مذهب بيرونی صرفا با نمرات مقياس افسردگی وخيم ارتباط معنادار داشت بدين معنا که با افزايش مذهب بيرونی ميزان افسردگی افراد افزايش می يابد. همچنين مذهب بيرونی هر چند نه در سطح معنادار باعث کاهش ميزان نارسا کنش وری اجتماعی می گردد. بر اساس يافته های موجود و با توجه به اهميت مذهب درونی در سلامت روان و همچنين هر يک از زير گروه های آن می توان با ارايه طرح های درمانی و خصوصا طرح های پيشگيری در اين زمينه در کشورمان که بافت مذهبی بسيار غنی دارد گامی مهم در جهت ارتقای بهداشت روان برداشت.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهداشت روان، مذهب درونی و بيرونی، GHQ، دينداری، جنسيت، کاشان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله غرايي، بنفشه- احمدوند، افشين- اكبري دهقي، اشرف- زنوزيان، سعيده
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862