[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تقيد به خانواده، مدرسه، گروه همسالان و مذهب مرتبط با رفتار بزهکارانه دانش آموزان دبيرستانهای شيراز به عنوان يک مطالعه مو
عنوان مختصر علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز
کد مقاله (doi) 1379
بهار و پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پيمايش گسترش فهم نقش تقيدات به نهادهای اجتماعی اوليه، سازمانها و گروههايی نظير خانواده، مذهب، مدرسه و تاثير گروههای همسالان در تبيين رفتار بزهکارانه می باشد. پيش فرضهايی که دورنمای نظری اين پيمايش را بيان می دارد در نظريه کنترل اجتماعی، توسعه يافته است. يک رويه خود گزارشی که به شکلی پيمايشی به کار رفته است برای جمع آوری اطلاعات لازم مورد استفاده قرار گرفت. داده های خود گزارشی بوسيله يک پرسشنامه از نمونه ای حدود 1400 نفر دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانی در شهر شيراز (يکی از شهرهای ايران) در گروه سنی 19-14 به دست آمد. تحليل پراکنش دو سويه (ANOVA) از جمله فنون آماری بود که در تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. بيشترين پايداری و يافته های اصلی در اين بزهکاری خود گزارشی آن است که رابطه معنی داری بين تقيدات به مدرسه و مذهب از يک سو، و رفتار بزهکارانه از سوی ديگر وجود دارد، که اين به عنوان نتيجه ای از تحليل پراکنش دو سويه ای است که در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج تحليل پراکنش همچنين روابط مشابهی را بين تقيدات به خانواده و مذهب، مدرسه و گروههای همسالان، مذهب و گروههای همسالان، خانواده و مدرسه و رفتار بزهکارانه نشان می دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله احمدي ،حبيب- خواجه نوري، بيژن- مقدس، علي اصغر
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862