[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی‌ مقدماتی‌ ميزان اعتبار و قابليت اعتماد مقياس جهت گيری‌ مذهبی‌
عنوان مختصر روانشناسي و علوم تربيتي
کد مقاله (doi) 1380
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله به منظور فراهم سازی‌ مقياسی‌ برای‌ بررسی‌ جهت گيری‌ مذهبی‌ منطبق با ويژگيهای‌ خاص فرهنگی‌ و دينی‌ اسلام پژوهش حاضر به انجام رسيد. پس از تدوين مبانی‌ نظری‌ لازم ، فرم مقدماتی‌ با 80 پرسش تهيه شد. پرسشها از نظر اعتبار محتوايی‌ و صوری‌ بررسی‌ شدند. پس از اجرای‌ مقدماتی‌ و اصلاح پرسشنامه ، مقياس آماده شده بر روی‌ 470 نفر که به صورت تصادفی‌ انتخاب شده بودند اجرا شد. به منظور بررسی‌ ساختار هماهنگی‌ درونی‌ پرسشها و بررسی‌ اعتبار و قابليت اعتماد و اعتبار مقياس از روشهای‌ تحليل عاملی‌، اسپيرمن - براون و دو نيمه سازی‌ گاتمن استفاده شد. پس از تحليل نتايج ، تعداد پرسشها از 80 به 45 تقليل يافت . نتايج به دست آمده از اين بررسی مقدماتی‌ نشان می‌دهد که قابليت اعتماد اين آزمون در حد قابل قبولی‌ است و با تکيه بر پژوهشهای ‌کاملتر ميتوان از آن به عنوان مقياسی‌ معتبر در ارزشيابی جهتگيری‌ مذهبی‌ استفاده کرد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۶۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله بهرامي احسان، هادي
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3855