[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی باورهای مذهبی اساسی، بحران هويت و سلامت عمومی جوانان
عنوان مختصر روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)
کد مقاله (doi) 1388
زمستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله نمونـه ای از440 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحـد مشهد پرسشنامه های باورهای اساسی مذهبی (رجايی و ديگران، 1387)، بحران هويت (رجـايی و ديگـران، 1387)، و سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) را تکميل کردند. نتايج نشان دادند افرادی که نمره های بالايی در باورهای مذهبی اساسی داشتـند، در بحران هويت نمره هـای کمتر و در سلامت عمومی نمره های بيشتری کسب کردند. بين بحران هويت و سلامت عمومی نيز همبستگی منفی معنادار بـه دست آمـد. تحليل رگرسيـون چند متغيـری نشان داد که بـاورهای مذهبی اساسی، واريانـس اندکی از بحران هويـت (094/0=2R) و سلامت عمومـی (023/0=2R) را در جوانان تبيين می کنند. يافته ها بر اساس نظريه های شناختی و هيجانی مورد بحث قرار گرفت.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باورهای مذهبی اساسی، بحران هويت، سلامت عمومی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۹۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله رجايي، عليرضا- بياضي، محمدحسين- حبيبي پور ،حميد
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862