[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی بررسی مقايسه ای نيازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی نوجوانان مناطق محروم بر اساس جنسيت
عنوان مختصر زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان)
کد مقاله (doi) 1384
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين مقاله در پی شناسايی نيازهای نوجوانان مناطق محروم از منظر خود نوجوانان برای برنامه ريزی و طراحی خدمات مناسب تر در اردوهای تابستانی برای گذران اوقات فراغت است. طرح کلی مقاله حاضر توصيفی است و داده های مقاله با استفاده از روش پيمايش به دست آمده است. جامعه آماری اين پژوهش دختران و پسران دوره راهنمايی و تعدادی از دانش آموزان دبيرستانی استان های مناطق محروم (کهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، کرمانشاه، کرمان، ايلام، ...) هستند که در اردوهای بنياد مستضعفان در چند اردوگاه شهر تهران شرکت کرده اند. برای تعيين نيازهای دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای تابستانی از منظر خود ايشان، به وسيله پرسشنامه نيازهای جسمانی، عاطفی، اجتماعی و مذهبی ايشان پرسيده شد. اولويت نيازهای دانش آموزان عبارت بودند از: رفتن به مدرسه، روابط گرم و صميمی در بين اعضای خانواده، نياز به اعتماد والدين، انجام فعاليت های ورزشی و جسمی، احترام به يکديگر و رعايت حقوق متقابل در بين اعضای خانواده، استفاده والدين از تشويق در زمينه موفقيت های تحصيل دانش آموز، توجه والدين به امر تغذيه و بهداشت نوجوان، نياز به مورد قبول واقع شدن در بين اعضای خانواده، اهميت دادن والدين به وضع تحصيل دانش آموز، آگاهی از اصول بهداشتی، مشورت با والدين در انتخاب رشته تحصيلی، آشنايی نوجوان با قانونمندی و احترام به قانون و اجرای آن، احترام به قوانين در بازی ها يا ورزش ها و فعاليت های جمعی، نقش والدين در آموزش مسايل مربوط به بلوغ، آشنايی با قانون اساسی کشور، آشنايی دختران و پسران قبل از ازدواج. آماره ها تفاوت های معنی داری را بين ميانگين های ابعاد مختلف نيازها در بين گروه دختران و پسران به جز در مورد نيازهای فرهنگی و اجتماعی نشان می دهند و اين تفاوت به معنای احساس ضرورت بيشتر اين نيازها در ميان دختران است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۱۵۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حميدي، فريده
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877