[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی پيش بينی بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد مخدر بر پايه هوش هيجانی و رويارويی مذهبی
عنوان مختصر مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) ويژه نامه اعتياد
کد مقاله (doi) 1387
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پيش بينی کنندگی هوش هيجانی و رويارويی مذهبی در بهبودی يا بازگشت به سوء مصرف مواد بود. روش: در يک بررسی 62 مرد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد «تولد دوباره» و «اميد» شهرستان نجف آباد که به روش نمونه گيری در دسترس انتخاب شده بودند در دو گروه پاک (31 نفر با سابقه پاکی دست کم يک سال) و بازگشتی (31 نفر با سابقه پاکی کمتر از يک سال) به کمک مقياس شيوه های رويارويی مذهبی و پرسش نامه هوش هيجانی - صفتی، گردآوری شدند داده ها با بهره گيری از روش آماری تحليل مميز و آزمون t برای گروه های مستقل تحليل شدند. يافته ها: افراد پاک و بازگشتی تفاوت معنی دار در سه متغير رويارويی مذهبی درونی/ شخصی (p<0.001). رويارويی مذهبی بيرونی/ اجتماعی (p<0.05) و هوش هيجانی (p<0.001) داشتند. آزمون تحليل مميز نيز نشان داد که بر پايه دو متغير رويارويی مذهبی درونی/ شخصی و هوش هيجانی، می توان 79% از افراد بهبود يافته و بازگشتی را از يکديگر متمايز نمود. نتيجه گيری: رويارويی مذهبی درونی/ شخصی مهمترين عامل تمايز گروهی برای طبقه بندی مراجعان به مراکز ترک اعتياد در دو گروه پاک يا بازگشتی است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سوء مصرف مواد، اعتياد، عود، رويارويی مذهبی، هوش هيجانی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۳۰۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله دلاورپور، محمدآقا,- سلطاني، مرضيه- حسين چاري، مسعود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3877