[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی تفاوتهای جنس، سن و وضعيت اقتصادی - اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان
عنوان مختصر روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)
کد مقاله (doi) 1386
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بين جنس، سن و وضعيت اقتصادی - اجتماعی با باورهای مذهبی کودکان انجام شد. بدين منظور مصاحبه ها و نقاشيهای 122 کودک 6 تا 11 ساله که با استفاده از روش نمونه برداری طبقه ای انتخاب شدند، درباره باورها و مفاهيم مذهبی بررسی شدند. نتايج نشان دادند که کودکان در ترسيم خداوند از نور بيش از ساير نمادها استفاده کردند. در تداعی آزاد نيز صفت نيک خواهی پروردگار بيش از ساير صفتها مطرح شد. دختران خداوند را بيشتر به صورت نمادها و پسران بيشتر انسان گونه ترسيم کردند. در توصيف کارهای خداوند کودکان 6 تا 7 ساله بيشتر جنبه های مثبت و خنثی، کودکان 10 تا 11 ساله بيشتر جنبه های منفی و کودکان 9 تا 10 سال بيشتر بر جنبه قدرت مطلق خداوند اشاره کردند. کودکان با وضعيت اقتصادی - اجتماعی پايين بيشتر به هنگام نياز و در زمانهای خاص دعا می کردند. در حالی که کودکان با وضعيت اقتصادی - اجتماعی بالا دعا کردن در مکانهای خاص و به صورت دايم را ترجيح می دادند. با توجه به نتايج پژوهش، استلزامهای آموزش مذهبی و مفاهيم مرتبط با آن مورد بحث قرار گرفتند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خداوند، باورهای مذهبی، جنس، سن، وضعيت اقتصادی - اجتماعی، کودکان
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نصيرزاده، راضيه- حسين چاري، مسعود
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862