[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه ادراک کودکان از خشونت والدين در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان
عنوان مختصر تحقيقات علوم رفتاري
کد مقاله (doi) 1389
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله زمينه و هدف: در جامعه ما اهتمام به آموزش مذهبی به ويژه در کودکان دل مشغولی اساسی اوليای امور است، تربيت مذهبی کودک نيز ريشه در نحوه تعامل والدين با وی دارد. هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه ادراک کودکان از خشونت والدين در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان، بود. مواد و روش ها: طی پژوهشی توصيفی ميدانی از 122 کودک 6 تا 11 ساله (67 پسر و 55 دختر) که به روش نمونه گيری خوشه ای انتخاب شده بودند، با استفاده از يک مصاحبه نيمه سازمان يافته فردی و ترسيم نقاشی، اطلاعات لازم در راستای رسيدن به اهداف پژوهش، گردآوری و با استفاده از آزمون مجذور خی مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد، کودکانی که در معرض تنبيه والدين (اعم از جسمانی يا کلامی) قرار داشتند در ترسيم تصوير خداوند، بيش از تصاوير انسانی، نمادها را مورد استفاده قرار می دهند. علاوه بر اين کودکان آزار ديده به دعاکردن در زمان خاص و مواقع نياز و دعا برای نزديکان خود تمايل بيش تری داشتند. در مقابل کودکانی که آزاری را گزارش نکرده بودند، به هميشه دعا کردن، دعا کردن برای آشنايان خويش و دعا برای مردم و اهداف متعالی گرايش بيش تری نشان دادند. همچنين دعا برای طلب سلامتی، آمرزش خود و اطرافيان رتبه نخست دعای کودکان را به خود اختصاص داده بود. در حالی که دعا برای امام عصر (عج) در رتبه آخر دعاهای کودکان قرار داشت. نتيجه گيری: يافته ها به اهميت والدين و آموزش های آموزشگاهی بر مذهب کودکان اشاره دارد و ضمن آن که اطلاعاتی به دانش کنونی ما در زمينه روانشناسی مذهب کودکان می افزايد می تواند در آموزش مذهب به کودکان نيز مفيد واقع شود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله باورهای مذهبی، خشونت، فرزند پروری، کودک، کودک آزاری
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۷
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله نصيرزاده، راضيه- شعيري، محمدرضا
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862