[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه اعتماد بين فردی، خودکارآمدی، پايبندی مذهبی و بخشش با باور های دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای
عنوان مختصر دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
کد مقاله (doi) 1387
بهار و تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله اين پژوهش با هدف بررسی رابطه اعتماد بين فردی، خودکار آمدی، پايبندی مذهبی و بخشش با باور های دنيای عادلانه توزيعی و رويه ای انجام شد. به همين منظور از بين کل اهالی شهر اصفهان (حدود 1000000 نفر) به عنوان جامعه آماری، حدود 500 نفر برای پاسخگويی به پرسشنامه های پژوهش طی نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی ژاندا، پرسشنامه اعتماد بين فردی محقق ساخته، پرسشنامه پايبندی مذهبی اتکينزو هاودون و پرسشنامه بخشش تامپسون و همکاران بود. داده ها از طريق ضريب همبستگی پيرسون، تحليل رگرسيون همزمان و گام به گام بررسی شده است. نتايج نشان داد از بين کليه متغير های پژوهش در رگرسيون همزمان فقط اعتماد بين فردی دارای توان پيش بينی معنا دار برای باور های دنيای عادلانه توزيعی و اعتماد بين فردی و نيز خودکارآمدی و توسل به نيرو های مافوق بشری دارای توان پيش بينی معنا دار برای باور های عادلانه رويه ای می باشند. در رگرسيون گام به گام در گام اول اعتماد بين فردی و در گام دوم توسل به نيرو های مافوق بشری دارای توان پيش بينی معنا دار برای باور های دنيای عادلانه توزيعی بودند و برای باورهای دنيای عادلانه رويه ای در گام اول اعتماد بين فردی، در گام دوم توسل به نيرو های مافوق بشری در گام سوم خودکارآمدی، در گام چهارم بخشش ديگران و در گام پنجم بخشش خود دارای توان پيش بينی معنا دار بودند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اعتماد بين فردی، خودکار آمدی، پايبندی مذهبی، بخشش، باور های دنيای عادلانه توزيعی، باور های دنيای عادلانه رويه ای
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۵۳
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله اكبري ، محمد- گل پرور، محسن- كامكار، منوچهر
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862