[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه راهبردهای مقابله مذهبی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی در دانشجويان
عنوان مختصر روانشناسي معاصر
کد مقاله (doi) 1388
بهار
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه راهبردهای مقابله مذهبی مثبت و منفی با تعالی پس ضربه ای و درماندگی و شناسايی سهم اين راهبردها در پيش بينی آنها بود. نمونه پژوهش شامل 381 دانشجوی مقطع کارشناسی (257 زن و 124 مرد) بود که از بين سه دانشگاه شهيد بهشتی، علامه طباطبايی و شاهد به طور تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مقابله مذهبی، مقياس مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام، پرسشنامه تعالی پس ضربه-ای و مقياس پيامد رويداد استفاده گرديد. نتايج به دست آمده بيانگر آن بود که استفاده از راهبردهای مقابله مذهبی مثبت با تعالی پس ضربه ای و راهبردهای مذهبی منفی با درماندگی رابطه مثبت معنادار دارند. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که مقابله مذهبی مثبت و راهبردهای مقابله مذهبی مبتنی بر اسلام قادر به پيش بينی تعالی پس ضربه ای و راهبردهای مقابله مذهبی منفی قادر به پيش بينی درماندگی هستند. بنابراين، شناسايی شيوه های استفاده از باورها و مناسک مذهبی در فرايند مقابله با استرس و هدايت اين راهبردها می تواند در کاهش پيامدهای منفی و فراهم نمودن زمينه برای دستيابی به پيامدهای مثبت موثر باشد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استرس، تعالی پس ضربه ای، درماندگی، مقابله مذهبی مثبت و منفی
صفحه آغاز مقاله در نشریه
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله سيدموسوي، پريسا سادات- وفايي، مريم- رسول زاده طباطبايي، سيدكاظم- نادعلي، حسين
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862