[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی رابطه فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهو
عنوان مختصر پژوهشنامه تربيتي
کد مقاله (doi) 1388
پاييز
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه اين پژوهش شامل 300 نفر (150 پسر و 150 دختر) بود که بصورت تصادفی طبقه ای از بين تمامی دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های فشارزای تحصيلی اهواز، تفکرات مذهبی آلپورت و سلامت عمومی گلدبرگGHQ و معدل دانشجويان به عنوان ملاکی جهت برآورد عملکرد تحصيلی آنان استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون چند متغيری در سطح معنی داری P‏£0.0001 نشان داد که بين فشارزاهای تحصيلی و عملکرد تحصيلی همچنين بين سلامت روان و عملکرد تحصيلی دانشجويان (دختر و پسر) رابطه معنادار وجود دارد. ولی بين تفکرات مذهبی و عملکرد تحصيلی آنان ارتباطی مشاهده نشد. همچنين يافته ها نشان داد که بين فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصيلی دانشجويان (دختر و پسر) رابطه چندگانه وجود دارد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فشارزاهای تحصيلی، تفکرات مذهبی، سلامت روان، عملکرد تحصيلی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۷۹
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله حيدريي، عليرضا- عسگري، پرويز- مرعشيان، فاطمه- ضميري، امين
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862