[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: مشاهده مقالات ::
:: - - جلد: - شماره: - - Volume: - Number: ::
زبان مقاله منتشر شده 1|
عنوان انگلیسی
عنوان فارسی مقايسه نگرش های مذهبی و کمال گرايی در مبتلايان به اختلال وسواس فکری- عملی و افراد بهنجار
عنوان مختصر فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريز
کد مقاله (doi) 1387
تابستان
موضوعات مقاله منتشر شده |
نوع مقاله منتشر شده
چکیده انگلیسی مقاله
چکیده فارسی مقاله هدف اين پژوهش مطالعه رابطه ميان نگرش مذهبی و کمال گرايی با اختلال وسواسی-فکری-عملی است. برای اين منظور بيماران مبتلا به اختلال وسواسی-فکری-عملی (n=100) و يک گروه گواه (n=100) که هيچ نوع سابقه بيماری روانپزشکی نداشتند به پرسش نامه نگرش مذهبی، پرسش نامه کمال گرايی و سياهه وسواس فکری-عملی مادزلی پاسخ دادند. يافته های پژوهشی از طريق ضريب همبستگی، رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس چند متغيره يک راهه (مانوای يک راهه) مورد تحليل قرار گرفتند و معلوم شد بيماران در قياس با جمعيت سالم در هر 3 متغير نگرش مذهبی، کمال گرايی و وسواسی-فکری-عملی نمرات بالاتری به دست می آوردند (P<0.01) در ثانی هر دو متغير با وسواس رابطه معنی دار ندارند (P<0.000). از ميان دو متغير کمال گرايی و نگرش مذهبی، کمال گرايی درصد بالاتری از واريانس نمرات اختلال وسواسی-اجباری را پيش بينی می کند (38 درصد) اما اين ميزان برای متغير نگرش مذهبی (2 درصد) می باشد. همسو با تحقيقات پيشين می توان اظهار نمود که کمال گرايی و مذهبی بودن دو عامل آسيب پذيری افراد در مقابل اختلال وسواس فکری-عملی است.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله وسواس فکری-عملی، نگرش مذهبی، کمال گرايی
صفحه آغاز مقاله در نشریه ۸۵
صفحه پایان مقاله در نشریه
نشانی اینترنتی
نویسندگان مقاله فخاري، علي- ايماني، مهدي- قلي زاده، حسين- بخشي پوررودسري، عباس
برای برگشت به بخش مقاله‌های منتشر شده اینجا را کلیک كنید.

شبکه تحقیقات سلامت روان Mental Health Research Network
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 18 queries by YEKTAWEB 3862